Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Disclaimer

De informatie en het woningaanbod op deze website wordt door De Goede Woning met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Op de webpagina's van De Goede Woning zijn links naar instellingen en organisaties opgenomen. Alle informatie is echter vrijblijvend, zodat aan de gegevens op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van De Goede Woning berusten bij De Goede Woning. Het is niet toegestaan zonder toestemming van De Goede Woning de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken voor commercieel gebruik. Op de foto’s berusten auteursrechten en deze mogen niet gereproduceerd worden zonder toestemming van de auteur.

Via onze website kunt u onder meer reageren op vacatures. Indien u van deze gelegenheid gebruik maakt, worden uw relevante persoonsgegevens door De Goede Woning geregistreerd. De Goede Woning heeft de verwerking van persoonsgegevens, conform de eisen van de wet, gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Met het opgeven van uw persoonlijke gegevens verleent u ons automatisch toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken. Deze gegevens kunnen, ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering, gedeeld worden met andere instellingen.

Google Translate
De Goede Woning heeft een vertaalfunctie toegevoegd via Google Translate om u te helpen bij het begrijpen van informatie op deze website in meerdere vreemde talen. Houd er rekening mee dat Google Translate geautomatiseerde computervertalingen geeft. Het is een gratis service door derden waar De Goede Woning geen controle over heeft. De dienst biedt vertalingen die slechts een benadering zijn van de oorspronkelijke inhoud van de website. De vertalingen zijn niet exact.

De inhoud van deze site is oorspronkelijk ​​in het Nederlands. Als er verschillen zijn tussen de Nederlandse inhoud en de vertaling, is de Nederlandse inhoud altijd de meest accurate. Door te kiezen voor een taal uit het menu van Google Translate, aanvaardt u de juridische implicaties van eventuele tekortkomingen of verschillen in de vertaling. Sommige bestanden en andere items kunnen niet worden vertaald. Bovendien kunnen sommige toepassingen en/of diensten niet altijd werken zoals u verwacht.

© 2016 De Goede Woning, Apeldoorn