Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Huurdersbelangenvereniging

Huurdersbelangen
Wij hechten veel belang aan een actieve inbreng van huurders. Niet alleen over zaken die de individuele huurder aangaat, maar ook over het beleid.

De Sleutel
Huurdersbelangenvereniging De Sleutel komt op voor de belangen van huurders op het gebied van huren, wonen en woonomgeving. Samen met bewoners zoekt De Sleutel naar oplossingen voor problemen in de dagelijkse praktijk. De Sleutel overlegt regelmatig met De Goede Woning en vervult een adviserende rol over o.a:

  • algemene huurbepalingen huurcontract
  • huur(prijzen)beleid
  • onderhoud en beheer van woningen
  • sloop en nieuwbouw van woningen (herstructurering)
  • leefbare woonomgeving
  • verkopen van huurwoningen

Automatisch lid
Elke huurder die een woning huurt van De Goede Woning is vanaf mei 2016 automatisch (gratis) lid van De Sleutel. Mocht u – om welke reden dan ook – geen lid willen zijn, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door een berichtje te sturen aan De Sleutel.

Meer informatie kunt u vinden op de website van De Sleutel.