Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Brandveiligheid

Brandveiligheid is een must in woongebouwen en woningen. Jaarlijks krijgt de brandweer duizenden meldingen van brand in een huis of gebouw. Vaak gaat het dan alleen om schade aan spullen. Maar soms zijn de gevolgen helaas ook ernstiger. Daarom plaatst De Goede Woning rookmelders in alle woningen. Verder zetten we ons in voor brandveiligheid in de algemene ruimtes. En bij dat laatste kunt u ons helpen.

Houd vluchtroutes vrij
Gebouwen zijn voorzien van vluchtroutes. Als er brand ontstaat, moet iedereen zo snel mogelijk vluchten via de nooduitgangen. Het is heel belangrijk dat er in algemene
ruimtes, gangen en galerijen geen spullen staan die er niet horen, zeker als dat ook nog eens brandbare spullen zijn. Door brand ontstaat er veel rook en rook zorgt voor paniek.
Mensen kunnen slecht zien, raken in verwarring en kunnen vallen over spullen die in de weg staan.

Wij verzoeken u daarom al uw persoonlijke spullen te verwijderen uit algemene ruimtes, gangen en galerijen. De komende tijd gaan onze buurtbeheerders hier extra op
letten. Persoonlijke spullen die niet door u zijn verwijderd, krijgen een sticker met ‘verwijderen’. Het kan ook zijn dat de buurtbeheerder bij u aanbelt om u nogmaals te verzoeken
de spullen weg te halen.

Huisnummers
Tot slot nog een belangrijke tip voor de brandveiligheid: bij brand moet de brandweer snel het juiste adres kunnen vinden. Zorg er dus voor dat huisnummers goed zichtbaar zijn.

Voor meer informatie kunt u bijvoorbeeld deze folder eens bekijken.