Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Inkomenstoets

De overheid heeft de regels voor het krijgen van een sociale huurwoning veranderd. Alle woningcorporaties in Apeldoorn passen deze regels toe.

Wat verandert er en waarom?
Vanaf 1 januari 2016 zijn sociale huurwoningen vooral voor mensen met een inkomen tot € 55.014* per jaar. Dit betekent dat de corporatie moet toetsen of een nieuwe huurder niet te veel verdient. De nieuwe procedures voor het toewijzen van sociale huurwoningen (met een huur t/m € 763,47*) horen bij een nieuwe maatregel van het rijk. De nieuwe regel zegt dat woningcorporaties minimaal 90% van hun sociale huurwoningen moeten toewijzen aan mensen met een inkomen tot maximaal € 55.014 * (belastbaar jaarinkomen van het huishouden). Mensen met een lager inkomen krijgen door de nieuwe regeling meer kans op een sociale huurwoning.

Passend toewijzen
Corporaties zijn verplicht om de woningen ‘passend’ te verhuren. Passend betekent: de huurprijs van de woning moet passen bij het inkomen en de grootte van het gezin van de bewoner(s). Oftewel, het inkomen en de gezinsgrootte bepalen voor welke woningen iemand in aanmerking komt. De maximale inkomensgrens kan afwijken voor éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Meer informatie over passend toewijzen treft u op de website van Woonkeus Stedendriehoek.

Geldt deze verandering voor u?
Verdient u meer dan € 55.014 * en zoekt u een woning in Apeldoorn, dan kunt u bij Woonkeus Stedendriehoek niet meer reageren op sociale huurwoningen van de Apeldoornse corporaties (met een subsidiabele huurprijs tot € 763,47*). U kunt natuurlijk nog wel reageren op onze woningen in de vrije sector. In de woningadvertenties van Woonkeus Stedendriehoek staat bij iedere woning welke inkomensgrens eventueel van toepassing is. Uw inkomen controleren wij op het moment van woningtoewijzing. Als blijkt dat uw inkomen te hoog is, dan trekken wij de woningaanbieding in.

Wat zijn de mogelijkheden als uw gezamenlijk inkomen hoger is dan € 55.014,-* per jaar?
Wij verhuren ook woningen in de vrije sector. U vindt deze woningen op de website van Woonkeus Stedendriehoek en op onze website. Houdt u dus de advertenties in de gaten.

Belastbaar jaarinkomen
De nieuwe regels gaan over het belastbaar jaarinkomen van uw hele huishouden, zoals de belastingdienst dit berekent. Dit is inclusief vakantiegeld en eventueel rendement op vermogen en/of andere inkomsten die de belastingdienst als inkomsten beschouwt. Inkomen van inwonende kinderen telt niet mee.

Reageren op huurwoningen? Leg uw inkomensgegevens vast klaar!
Zorg dat in uw inschrijfgegevens bij Woonkeus Stedendriehoek het actuele en volledige verzamelinkomen per jaar vermeld staat, zoals hierboven beschreven. Klopt het niet meer, pas het bedrag dan aan. Dit kan voorkomen dat wij u bij de woningtoewijzing alsnog moeten afwijzen wegens een te hoog inkomen. Op de website van Woonkeus Stedendriehoek vindt u een korte uitleg over het jaarbedrag.

Bij de woningtoewijzing vragen wij u naar een Inkomensverklaring van de belastingdienst. Hierop staat uw inkomen vermeld. U kunt dit formulier gratis bij de Belastingdienst aanvragen via het telefoonnummer 
(0800) 0543, of downloaden via uw DigiD op www.belastingdienst.nl. Houdt u hierbij rekening met een wachttijd van circa 5 werkdagen als u het formulier telefonisch laat toesturen. Bij de woningtoewijzing maken wij kopieën van dit formulier.

* Prijspeil 2022