Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Woningruil

Momenteel hebben de ingestuurde aanvragen voor woningruil een langere doorlooptijd. Dit kan soms oplopen tot een aantal maanden. 

Bij ons is het mogelijk uw woning te ruilen. U kunt zich inschrijven voor woningruil via de website Woningruil Stedendriehoek.

Wat moet ik doen?
Heeft u een geschikte ruilkandidaat gevonden? Dien dan bij ons en eventueel een andere verhuurder een woningruilaanvraag in. Voor een woningruil heeft u schriftelijke toestemming nodig van de (beide) verhuurder(s) en soms ook van de gemeente. Uw aanvraag voor woningruil kan getoetst worden aan uw inkomen en huishoudsamenstelling en er kunnen nog andere eisen gesteld worden. Uiteindelijk bepaalt de verhuurder of de voorgestelde ruil wel of niet kan doorgaan.

Waar moet u rekening mee houden?

  • Niet alle woningen komen voor ruil in aanmerking. Neem hiervoor contact met ons op.
  • De maandhuur en eventuele servicekosten kunnen verhoogd worden.
  • De toewijzing vindt plaats op basis van de wettelijke passendheidstoets; de hoogte van de huur moeten aansluiten op uw inkomen en gezinsgrootte.
  • De huurovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal één jaar en altijd op de eerste van de maand.
  • De sloten worden niet vervangen.
  • Wilt u ruilen met een vrijesectorwoning (huurprijs > €808,06 prijspeil 2023)? Hiervoor gelden aanvullende inkomenseisen.

Informatie
Download de brochure Woningruil of neem contact met ons op.