Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

2018

Jaarverslag 2018 Categorie: AlgemeenDownload Jaarverslag


Ons Jaaroverzicht 2018 is online te lezen. U vindt hier een beknopte weergave van de belangrijkste onderdelen van ons uitgebreide jaarverslag. In deze versie willen we laten zien wat we als corporatie doen om invulling te geven aan onze maatschappelijke taak en wat het effect is van onze inspanningen.