Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

2021

Jaarverslag 2021 Categorie: AlgemeenDownload Jaarverslag


Bekijk hier ons online jaaroverzicht 2021 online. Dit is een beknopte weergave van de belangrijkste onderdelen van ons uitgebreide jaarverslag. In deze versie willen we laten zien wat we als corporatie doen om invulling te geven aan onze maatschappelijke taak en wat het effect is van onze inspanningen.