Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Klacht

Wij streven naar een optimale dienstverlening waarbij wij zoveel mogelijk inspelen op de wensen van onze klanten. Toch kunt u het niet eens zijn met een beslissing of vinden dat u onterecht behandeld bent. Dit willen wij graag van u horen. U kunt hiervoor contact opnemen met één van onze medewerkers, een brief sturen of via dit digitale formulier.

Komt u er met De Goede Woning niet uit?
Vindt u dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld? Neemt u dan contact op met de Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek (KLAC). De KLAC is onafhankelijk. Zij nemen uw klacht alleen in behandeling als u de klacht eerst bij ons hebt ingediend en wij deze niet naar uw tevredenheid hebben afgehandeld.

Als u een klacht wilt indienen bij de KLAC, kunt u het Meldingsformulier KLAC gebruiken. Stuur uw ingevulde formulier per mail naar: klac.stedendriehoek@gmail.com. Meer informatie over de Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek leest u in deze bijlage