Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Nieuwe afspraken aanpak ernstige overlast in Apeldoorn van kracht.

08/11/2022

Het aanpakken en laten beëindigen van ernstige burenoverlast vraagt om een goede samenwerking tussen bewoners, woningbouw, politie en gemeente. Ook zorgpartijen kunnen een goede rol vervullen. Wetten en regels op het gebied van privacy maken de aanpak lastig. Daarom hebben in Apeldoorn de gemeente, politie en woningbouwcorporaties een convenant opgesteld waardoor meer informatie uitgewisseld mag worden. Dat is uiteraard aan strenge regels verbonden en zorgvuldigheid staat voorop. 

De publicatie van het convenant vindt u hier.