Over ons

De Goede Woning is er voor een brede doelgroep in Apeldoorn. We bieden aan ruim 8000 huishoudens een betaalbare en kwalitatief goede woning. Niet alleen in het sociale segment, maar ook in het middensegment. Wij zetten ons samen met anderen in voor meer sociale verbinding in buurten en wijken. Bovendien laten wij ons sociaal hart kloppen voor onze huurders, samen met onze netwerkpartners ondersteunen we hen waar nodig.

Als sociaal betrokken wooncorporatie staan wij voor samen werken aan goed wonen. Samen verder buurten is de rode lijn in ons kompas. Samen zien en bereiken we meer én versterken we elkaar. Samen verder buurten doen we buiten, maar ook binnen. We investeren in een organisatiecultuur waarbinnen verschillende mensen vertegenwoordigd zijn en zich thuis voelen. Daarnaast stimuleren we eigenaarschap en brengen talenten en energie van medewerkers in ontwikkeling.