Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Aedes Benchmark 2022

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, onderzoekt jaarlijks de prestaties van corporaties op het gebied van dienstverlening en bedrijfslasten in de Aedes-benchmark. De benchmark is in 2014 gestart en wordt jaarlijks verder ontwikkeld. In dit onderzoek worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling met elkaar vergeleken. Er doen bijna 269 woningcorporaties mee. Deze vertegenwoordigen gezamenlijk 94% van alle corporatiewoningen in Nederland.

Resultaten De Goede Woning benchmark 2022
Ook De Goede Woning levert informatie aan voor de benchmark. Hieronder ziet u per prestatieveld wat onze resultaten zijn. 

 Huurdersoordeel  C                                  
 Bedrijfslasten  C
 Duurzaamheid  C
 Onderhoud en Verbetering  A

 

Wat vindt onze huurder?
Hieronder ziet u een onderverdeling van het prestatieveld huurdersoordeel. 

  De Goede Woning   Gemiddelde sector Onze letter
 Nieuwe huurders 7,9 7,7 B
 Huurders met   reparatieverzoek 7,2 7,7 C
 Vertrokken huurders 7,2 7,6 C

 

We zijn blij met de voldoendes die huurders ons geven. Daarnaast blijven we natuurlijk streven naar verbeteringen. De Goede Woning is een lerende organisatie. We gebruiken de resultaten uit de benchmark om een nog betere dienstverlening te kunnen bieden aan onze huurders. Bent u benieuwd naar de achterliggende onderbouwing van de overige prestatievelden? Bekijk hier het overzicht.