Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Missie

Ons ondernemingsplan is vernieuwd!

Ons vernieuwde ondernemingsplan oftewel kompas De Goede Woning: ‘Samen verder Buurten’, vindt u hier. De titel verwijst naar de manier waarop wij in de periode 2023 – 2027 invulling willen geven aan de volkshuisvestelijke opgave in onze mooie stad.

De Goede Woning biedt aan ruim 8000 huishoudens een betaalbare en kwalitatief goede woning. We zijn er voor een brede doelgroep in Apeldoorn. We bieden hiertoe een breed palet aan huurwoningen: niet alleen in het sociale segment, maar ook in het middensegment. Wij zetten ons samen met anderen in voor meer sociale verbinding in buurten en wijken. Bovendien laten wij ons sociaal hart kloppen voor onze huurders. Samen met onze netwerkpartners ondersteunen we hen waar passend.

Als sociaal betrokken wooncorporatie staan wij voor samen werken aan goed wonen.

Onze 5 belangrijkste opgaven voor de komende jaren:

  1. Meer mensen een #GOEDE woning
  2. Duurzaam #GOED wonen: nu en later
  3. Samen #GOEDE buurten bouwen
  4. (Ge)woon #GOEDE dienstverlening
  5. #GOED (samen)werken en ondernemen