Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Onze partners

Onze partners
Samenwerking is een centraal begrip in onze netwerkopzet. Een begrip met concrete daden. Wij zien samenwerking, met uiteenlopende partners met hun inzet en kennis, als een belangrijke voorwaarde om onze maatschappelijke opgaven te vervullen. Ons uitgangspunt is dat bewoners zelf de beste inbreng hebben als het gaat om hun woning, hun directe woonomgeving, hun buurt en wijk.