Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Stimenz

Stimenz is de lokale welzijnsorganisatie in Apeldoorn. In verschillende buurten werken wij intensief samen binnen de netwerken met de opbouwwerker, ouderenadviseur en de jongerenwerker. Stimenz activeert burgers tot het werken aan hun eigen welzijn en is daar waar het telt: op straat en in de wijk. Stimenz steunt op een groot netwerk van vrijwilligers zoals bewoners die zich willen inzetten voor leefbaarheid en veiligheid in hun wijk, buurt of dorp.

Ook biedt Stimenz Preventieve Woonbegeleiding aan. Preventieve woonbegeleiding is een vrijwillige kortdurende hulpverlening aan mensen die tijdelijke ondersteuning nodig hebben bij woonproblemen. De ondersteuning heeft als doel om zonder problemen prettig te wonen en een mogelijke uithuiszetting te voorkomen. Kenmerkend voor deze vorm van hulpverlening is een actief eropaf-beleid. Zelfstandig wonende cliënten worden in hun thuissituatie opgezocht en krijgen daar tijdelijk woonbegeleiding aangeboden. De Goede Woning kan huurders hiervoor aanmelden bij Stimenz.

Lees meer op stimenz.nl/