Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Recent nieuws

07/11/2023

In november krijgen alle huurders van de Apeldoornse woningcorporaties een handige jaarkalender voor 2024 met ventilatietips cadeau.

31/10/2023

Vanaf 1 november werken we samen met twee nieuwe aannemers voor reparaties en werkzaamheden bij verhuizingen. Aannemer Veeneman - met wie we al jaren samenwerken blijft. Geeft u een reparatie aan ons door? Dan neemt een van deze aannemers contact met u op:

Veeneman Bouw Hegeman Bouwpartners...
20/10/2023

Het stookseizoen is weer begonnen. Bij CV installateur Breman is het hierdoor extra druk. De wachttijden bij de klantenservice van Breman zijn langer dan u normaal gesproken van hen gewend bent.

Een aantal CV-storingen kunnen van te voren worden voorkomen. Hieronder een aantal tips:

01/09/2023

Nieuw woongeluk voor 84 mensen en hun gezinnen!

Nederland zit in een woningcrisis en ook in Apeldoorn is er een tekort aan (betaalbare) huizen. Daarom zoeken we naar oplossingen voor de korte en voor de lange termijn. Het Rijk heeft 2.000 tijdelijke appartementen gekocht. 84 van deze...

29/06/2023

Heeft u een afrekening stookkosten en/of servicekosten ontvangen? Of een brief over de nieuwe voorschotten? Misschien heeft u er vragen over. Klik hier voor veelgestelde vragen (en antwoorden) over deze onderwerpen.

20/06/2023

Gemeente Apeldoorn en woningcorporaties gaan samen voor duurzame warmte in De Maten Gemeente Apeldoorn en de woningcorporaties Mooiland, Ons Huis, de Woonmensen en De Goede Woning ondertekenden 19 juni een samenwerkingsovereenkomst om samen op te trekken voor het realiseren van duurzame warmte...

13/06/2023

DUURZAAM GOED WONEN – NU EN LATER Aan de Roodborstweg in Apeldoorn worden 9 woningen van ons voorbereid op de toekomst. De huidige cv-ketel en WTW-unit worden vervangen. Voor ons is dit aanleiding om te onderzoeken of er meer maatregelen genomen kunnen worden om de woningen te verduurzamen.

08/05/2023

Gelderse woningcorporaties sturen gezamenlijke brief naar BBB, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie

In maart waren de Provinciale Staten verkiezingen. Voor de provincie Gelderland zijn de partijen BBB, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie met elkaar in gesprek over een coalitieakkoord. De...

04/04/2023

Minister Hugo de Jonge geeft gas om regie te pakken op de woningmarkt. En terecht, daar zijn we, meer dan 35 corporaties in Oost-Nederland, het mee eens! ‘We zijn blij met regie op de volkshuisvesting’, vertelt Wilma van Ingen, voorzitter WoON Twente. Daarom hebben we als regio onlangs actief...

17/02/2023

Vanaf 1 maart 2023 mogen er geen acceptgiro’s meer verspreid worden en vanaf 1 juni 2023 stoppen de banken definitief met het verwerken van acceptgiro’s. We stoppen daarom vanaf 1 maart 2023 met het versturen van acceptgiro’s. Hieronder vindt u informatie over wat er voor u verandert.

Er...

16/02/2023

PERSBERICHT

WOONDEAL REGIO STEDENDRIEHOEK: INZET OP BETAALBARE WONINGEN

De zeven Gelderse gemeenten in Regio Stedendriehoek ondertekenen op 8 maart in Zutphen met minister Hugo de Jonge en gedeputeerde van de provincie Gelderland Peter Kerris de woondeal Regio Stedendriehoek....

12/01/2023

Energietoeslag is een tegemoetkoming van de overheid voor de hoge energiekosten.

Heeft u in 2022 energietoeslag ontvangen? Dan ontvangt u vóór 16 februari 2023 automatisch een energietoeslag voor 2023 ter hoogte van € 500,-. U hoeft hiervoor dus geen nieuwe aanvraag in te dienen.  

08/11/2022

Het aanpakken en laten beëindigen van ernstige burenoverlast vraagt om een goede samenwerking tussen bewoners, woningbouw, politie en gemeente. Ook zorgpartijen kunnen een goede rol vervullen. Wetten en regels op het gebied van privacy maken de aanpak lastig. Daarom hebben in Apeldoorn de...

05/10/2022

Maandag is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een warmtenet in de Apeldoornse wijk Kerschoten. Met Linthorst is de projectgroep ‘Kerschoten Energieneutraal’ nu compleet. Ook zij hebben hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst. Linthorsts zusterbedrijf ‘Wij Maken...

26/09/2022

Uw mening telt!

Wij vinden het belangrijk om te weten wat onze klanten van onze dienstverlening vinden. Daarom vragen we onze klanten al jaren mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Vanaf deze week worden de klanttevredenheidsonderzoeken in opdracht van De Goede Woning...

22/09/2022

We gaan in de versnelling om onze woningvoorraad te verduurzamen.   Deze opgave pakken we samen aan met onze vastgoedpartners Hemink Groep, Talen Vastgoedonderhoud en Nijhuis Wolters. (Nijhuis Bouw B.V. en Wolters Vastgoedonderhoud werken samen als RGS-partner aan het onderhoud van onze woningen...

09/09/2022

Begin september ontvingen de 16 huurders van de nieuwbouwwoningen aan de Satijnzwam in Apeldoorn hun sleutel. Onze verhuurmakelaars: Merel en Sanne leverden de woningen op, tekenden de huurcontracten in de woning, gaven uitleg over de installaties en beantwoorden vragen.

De vier...

08/09/2022

Nieuw kompas, nieuwe ambitie, nieuw logo!

Begin juli presenteerden we ons vernieuwde ondernemingsplan, ons kompas, met daarin de 5 belangrijkste speerpunten voor de komende jaren.

Naar ons idee een mooi moment om het logo op te frissen en de huisstijl aan te passen. Deze...

Bewoners aan de slag tijdens de tuinactiedag
16/05/2022

Woningcorporaties De Goede Woning, Ons Huis, de Woonmensen, buurtteam Orden en Stichting Present organiseerden zaterdag 14 mei samen met buurtbewoners een tuinactiedag in het Schilderskwartier in de wijk Orden.

09/05/2022

De energieprijzen stijgen. We maken ons er allemaal zorgen over. Misschien vraagt u zich af: Is mijn huis wel goed geïsoleerd? En wat moet ik doen als ik de rekeningen niet meer kan betalen?

25/04/2022

Energietoeslag € 800,- Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een eenmalige energietoeslag van € 800,- aanvragen bij de gemeente. De gemeente helpt u op deze manier met het betalen van uw energierekening. De meeste huishoudens met een laag inkomen krijgen de toeslag automatisch uitbetaald.

19/04/2022

Jaarlijks passen wij per 1 juli de huurprijzen aan. U ontvangt uiterlijk 30 april een brief met uw nieuwe huurprijs.

De overheid bepaalt elk jaar de maximale huurverhoging. Voor dit jaar verhogen wij de huur met maximaal het inflatiepercentage van 2,3%.Voor de hoge middeninkomens en hoge...

01/04/2022

De woningcorporaties hebben samen met de huurdersbelangenverenigingen en de gemeente een vitaliteitsagenda gemaakt. Dit zijn een soort van toekomstplannen voor een buurt of wijk. Om een goed toekomstplan te maken werken de corporaties samen met bewoners, buurtteams en andere betrokken...

22/03/2022

Vol vertrouwen gaan we met onze nieuwe samenwerkingspartners Hemink Groep B.V., Talen Vastgoedonderhoud, Nijhuis Bouw B.V. en Wolters Vastgoedonderhoud ons vastgoedproces voor planmatig onderhoud en energetische projecten verder professionaliseren. Deze samenwerking is recent tot stand gekomen....

16/12/2021

Het tempo voor nieuwbouw omhoog, samenwerken aan vitale wijken en het verduurzamen van woningen. Het zijn de afspraken die de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Apeldoorn met elkaar maakten en ondertekenden op 16 december 2021. Dat is goed nieuws voor bewoners, want de...

10/12/2021

De wintereditie van ons WoonMagazine is weer uit! Het blad valt bij huurders en relaties op de deurmat, maar kunt u ook hier online lezen.

30/11/2021

De Goede Woning gaat in Apeldoorn 19 sociale huurwoningen aan de Pinksterbloem bouwen! Als alles volgens plan verloopt zijn de huurwoningen eind 2022 gereed! Vandaag tekenden Rob van Beek, directeur-bestuurder van De Goede Woning en Emiel Nikkels, directeur Nikkels bouwbedrijf het contract voor...

22/11/2021

Dit jaar heeft gemeente Apeldoorn geld van de overheid gekregen om inwoners te helpen met het verduurzamen van hun huis. Er zijn daarom veel acties, producten en activiteiten waarvan u gebruik kunt maken. Zoals een energieconciërge die u gratis advies geeft bij u thuis of een cadeaubon voor...

05/11/2021

Op www.woonkeus-stedendriehoek.nl bieden de woningcorporaties in de regio hun vrijgekomen huurwoningen aan. Vanaf dinsdag 2 november is de nieuwe website van Woonkeus Stendendriehoek live.

15/10/2021

In de tweede helft van 2022 komen er negen wooneenheden op een bedrijventerrein in Apeldoorn-Noord. Het gaat om zogenoemde Skaeve Huse, bedoeld voor Apeldoorners die door persoonlijke omstandigheden niet goed in woonwijken kunnen wonen. 

11/10/2021

Vanaf 2022 komen meer gezinnen met een middeninkomen tot € 54.000 in de regio Stedendriehoek in aanmerking voor een sociale huurwoning. Woonkeus Stedendriehoek biedt deze woningzoekenden zo extra kans om een betaalbare woning te kunnen vinden.

18/08/2021

Rob van Beek begint per 1 september 2021 als vaste directeur-bestuurder bij De Goede Woning. Sinds 1 oktober 2020 nam hij deze functie op interimbasis al waar na het vertrek van Krista Walter.     

09/08/2021

Huurdersbelangenvereniging De Sleutel heeft besloten de algemene ledenvergadering 2021 wegens Corona niet fysiek te laten plaatsvinden. Net als vorig jaar publiceren zij het jaarverslag en de financiële verslagen op de website. De leden kunnen daarover per mail vragen stellen. Het bestuur...

14/07/2021

De zomereditie van ons WoonMagazine is weer uit. Het blad valt bij huurders en relaties op de deurmat, maar kunt u ook hier online lezen.

06/07/2021

Sinds 1 januari 2020 komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag. Dit komt door een wetswijziging waardoor de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Veel huurders weten dit nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis. Daarom roept Belastingdienst/ Toeslagen huurders op om...

19/04/2021

In 2021 hebben huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging.

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging? 

Dit hangt af van de hoogte van uw kale huur (de huur zonder servicekosten), uw (gezamenlijk)...

14/04/2021

Ons nieuwe WoonMagazine is weer uit. Deze voorjaars-editie heeft het thema Bloei. Naast de laatste nieuwtjes geven we verschillende tips voor uw voorjaarstuin en maakt u kennis met een Apeldoornse starter op de woningmarkt. Ook vertellen we u graag meer over onze duurzaamheidsprojecten in 2021. ...

26/03/2021

Hoe staat het met de plannen om de wijken Kerschoten en Kerschoten-West aardgasvrij te maken?

De gemeente Apeldoorn onderzoekt of de komst van een warmtenet in deze wijken een goede oplossing is. Dit doet zij samen met verschillende partners: de woningcorporaties Ons Huis, De Goede Woning...

19/03/2021

Afgelopen woensdag ontvingen de eerste huurders de sleutel van hun nieuwe woning in dit nieuwbouwproject in De Maten (Apeldoorn). We bouwden hier 18 nieuwe eengezinswoningen bestemd voor de sociale huur.     

25/02/2021

In 2021 hebben huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen (peiljaar 2019) recht op een eenmalige huurverlaging. Als u hiervoor in aanmerking komt, krijgt u voor 1 april automatisch bericht van ons. Een uitgebreide toelichting vindt u op de website van de overheid...

05/02/2021

Vanaf aankomend weekend dalen de temperaturen fors in Nederland. Dit vraagt veel van de verwarming in uw woning. Om er voor te zorgen dat u zo min mogelijk last ervaart van de kou buiten, willen wij u vragen om zowel overdag als ’s nachts de temperatuur in de woning niet te verlagen. U kunt de ...

17/12/2020

Ons nieuwe WoonMagazine is weer uit. Deze december-editie heeft het thema Nieuw. Naast de laatste nieuwtjes geven we verschillende tips voor deze wintermaanden en leest u het verhaal van een gezin uit Eritrea. Ook vertellen we u graag meer over onze plannen in het nieuwe jaar. Het middenkatern...

05/11/2020

ledere maand (meer) geld overhouden. Geld voor leuke dingen. Wie wil dat nou niet? De samenwerkende organisaties in Apeldoorn biedt 50 huishoudens een gratis afspraak met de een door De VoorzieningenWijzer opgeleide bespaarexpert aan.

Doet u ook mee? Een afspraak met De...

27/10/2020

De gemeente Apeldoorn en samenwerkingspartners hebben een subsidie ontvangen van 7,3 miljoen euro van het Rijk. Dit bedrag komt ten goede aan het onderzoek naar en aanleg van een warmtenet in Kerschoten en Kerschoten-West. Deze wijk zou hiermee de eerste bestaande wijk in Apeldoorn kunnen zijn...

30/09/2020

Ons nieuwe WoonMagazine is weer uit. Dit derde nummer van 2020 is voor de tweede keer een speciale editie in een uitzonderlijke tijd. Het thema is Samen. Een kortere editie dan normaal, zodat we zo actueel mogelijk kunnen zijn. Naast verschillende nieuwtjes, in het magazine ook aandacht voor...

22/09/2020

Door technische problemen was het enige tijd niet mogelijke online te betalen via onze website. De storing is inmiddels verholpen. U kunt nu weer online betalen via deze website. Bedankt voor uw geduld! 

21/08/2020

Krista Walter neemt per 1 oktober a.s. afscheid als directeur-bestuurder van wooncorporatie De Goede Woning. Krista gaat in dezelfde rol een nieuwe uitdaging aan bij woningcorporatie Kennemer Wonen in de provincie Noord-Holland. Met deze nieuwe stap keert ze terug naar de regio waar ze...

04/08/2020

Vanaf 10 augustus is ons kantoor aan de Sleutelbloemstraat in Apeldoorn geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur. Na 12.30 kunt u ons kantoor alleen op afspraak bezoeken. Ons bezoekadres, routebeschrijving en overige contactgegevens vindt u hier. 

 

08/07/2020

Ons nieuwe WoonMagazine is weer uit. Dit tweede nummer van 2020 is een speciale editie in een uitzonderlijke tijd. Een kortere editie dan normaal, zodat we zo actueel mogelijk kunnen zijn. Naast verschillende nieuwtjes, in het magazine ook een interview met Krista Walter over de afgelopen...

25/06/2020

Binnenkort ontvangt u een brief met de afrekening voor de servicekosten. Dit kan gaan om een teruggave of een bijbetaling. In het laatste geval passen wij uw voorschotbedrag aan. Dit om te voorkomen dat u bij uw volgende afrekening (veel) bij moet betalen.

19/06/2020

Door technische problemen ontvangt u deze maand de acceptgirokaart van juli voor de huurbetaling een paar dagen later dan u van ons gewend bent. Uiterlijk woensdag 24 juni ligt de acceptgirokaart in uw bus. Onze excuses voor deze vertraging.  

02/06/2020

Afgelopen vrijdag ontvingen de eerste huurders de sleutel van hun nieuwe woning in dit nieuwbouwproject aan de rand van de Metaalbuurt in Apeldoorn-Zuid (Koperweg). De Goede Woning bouwde hier 20 sociale huurwoningen met uitzicht op het Westenenkerpark.     

14/05/2020

Afgelopen dagen werden bewoners van Talma Borgh, Avondzon, Hof van Orden en dok Zuid aangenaam verrast door een spetterend optreden van drie muzikale buurtbeheerders van wooncorporatie De Goede Woning. Op deze manier wil de Apeldoornse corporatie de bewoners een hart onder de riem steken tijdens...

08/05/2020

Vanaf maandag 11 mei gaat De Goede Woning alle reparaties in uw woning weer uitvoeren die we binnen een dagdeel (4 uur) kunnen afronden. Door het coronavirus pakten we tot nu toe alleen spoedreparaties op. Inmiddels hebben we samen met onze onderhoudspartners een manier gevonden om...

05/01/2020

Bent u lekker op vakantie geweest of bent u misschien nog weg? Let dan op wanneer u thuis weer de kraan opendraait!

De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur van tussen de 20 en 50 graden Celsius. Als het water in hele kleine druppeltjes (nevel) in de lucht komt, kan...

28/11/2019

Vindt u dat de plek waar u woont vooral gezellig moet zijn? Dan kunt u kiezen voor een woongroep. Daar bent u nooit alleen en is hulp altijd binnen handbereik.

10/07/2019

Graag presenteren wij ons jaaroverzicht 2018. De Goede Woning is een betrokken wooncorporatie in de stad Apeldoorn.

In dit jaaroverzicht brengen wij kort en bondig in beeld wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en welke keuzes wij hebben gemaakt gericht op goed en betaalbaar wonen in...

04/07/2019

De combinatie van hondenbezitters en diverse nationaliteiten veroorzaakt spanningen in de wijk Zevenhuizen. Een buurtteam moest voor meer begrip zorgen.

Nephonden moesten het geheel voor iedereen laagdrempelig maken. Dat was nodig, want in een multiculturele wijk als Zevenhuizen kijken...

15/04/2019

De belangenvereniging Aedes en de Woonbond hebben een Sociaal Huurakkoord afgesloten. Kernpunt daaruit is dat de gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2019 niet hoger is dan de inflatie van 1,6%. De Goede Woning houdt zich aan deze afspraak.

28/03/2019

Vanaf april 2019 scherpen wij ons herinneringsbeleid aan.

Als u bij ons een woning huurt, betaalt u de huur altijd vooruit. Voor de eerste van de maand moet de huur op onze rekening zijn overgemaakt. Vanaf april 2019 scherpen wij ons herinneringsbeleid aan. Heeft u de maandelijkse huur...

14/12/2018

Bij De Goede Woning maken we het u als huurder graag zo gemakkelijk mogelijk. Met onze vernieuwde website bijvoorbeeld. Daar kunt u vanaf nu eenvoudig veel woonzaken zelf regelen, gewoon vanuit huis. 

15/05/2018

Deze zomer start in Apeldoorn een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten in de gemeente. Van de huismus, gierzwaluw, vleermuizen en steenmarter wordt in kaart gebracht waar ze voorkomen én wat er gedaan kan worden om deze soorten nog beter te beschermen.

06/03/2018

Wonen in een gerenoveerd appartement, op korte afstand van winkelcentrum Hart van Zuid? Het kan aan Eendenweg! De Goede Woning biedt meerdere appartementen aan bestaande uit 3 kamer-appartementen en een 4 kamer-appartement, verdeelt in twee prijsklassen. De advertentie van fase 2 is inmiddels...

13/11/2017

Wonen in een gerenoveerd appartement, op korte afstand van winkelcentrum Hart van Zuid? Het kan aan Eendenweg! De Goede Woning biedt meerdere appartementen aan bestaande uit 3 kamer-appartementen en een 4 kamer-appartement, verdeelt in twee prijsklassen. De advertenties voor fase 1 zijn...

13/10/2017

Op 12 oktober overhandigde wooncorporatie De Goede Woning de sleutels van de laatste woningen aan de nieuwe bewoners van de nieuwbouw in de Vogelbuurt. Hiermee is het project, bijna drie jaar na de start van de eerste sloopwerkzaamheden, afgerond. Op 13 oktober vond een feestelijke oplevering...

08/09/2017

Elke twee jaar voert De Goede Woning een groot klanttevredenheidsonderzoek uit. Dit jaar vindt het onderzoek voor de vierde keer plaats. In september ontvangt u als huurder een brief of email met een persoonlijke inlogcode om deel te nemen aan het onderzoek. Wij hopen op uw deelname!

19/07/2017

Ons Maatschappelijk Jaarverslag 2016 is online te lezen. Bondig, overzichtelijk en met veel infographics. U leest in dit online Maatschappelijk Jaarverslag wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en welke keuzes wij maakten gericht op het goed en betaalbaar wonen in Apeldoorn.Ons uitgebreide...

21/04/2017

U ontvangt vóór 1 mei van ons schriftelijk de aanzegging van uw huuraanpassing. heeft u vragen? Hier kunt u lezen hoeveel huur u met ingang van 1 juli 2017 gaat betalen.

30/03/2017

Dinsdag 28 maart presenteerde wooncorporatie De Goede Woning (Apeldoorn) de renovatieplannen aan de bewoners van de Eendenweg. Het gaat hierbij om een grondige renovatie van de vier appartementengebouwen met in totaal 72 sociale huurwoningen. De eerste werkzaamheden staan gepland voor het eerste...

28/03/2017

Maandag 27 maart kregen deze bewoners de sleutel van hun nieuwe huurwoning! Dit is één van de 26 ruime eengezinswoningen in het nieuwbouwproject De Baar op de hoek Arnhemseweg en Aluminiumweg in Apeldoorn. Alle woningen zijn inmiddels verhuurd. 

 

09/03/2017

Maandag 6 maart konden toekomstige bewoners van De Baar voor het eerst in de nieuwe huurwoning kijken. Ook medewerkers van De Goede Woning en leden van huurdersbelangenvereniging De Sleutel namen een kijkje. De Baar ( hoek Arnhemseweg en Aluminiumweg)  is een nieuwbouwproject van 26 ruime...

01/02/2017

De verhuur van de laatste nieuwbouwwoningen in de Vogelbuurt in Apeldoorn Zuid start op woensdag 1 februari 2017. In deze wijk bouwt De Goede Woning 126 sociale huurwoningen in 3 fases.

De 1e en 2e fase zijn inmiddels opgeleverd en bewoond. In februari 2017 start de bouw van de laatste 38...

27/01/2017

Wanneer? Zaterdag 18 februari 2017 van 10.00 tot 16.00 uur

Wie zijn wij? Wij zijn een woongemeenschap voor ouderen. Wij vinden het belangrijk om op gezellige wijze en met aandacht voor elkaar zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Het accent van het wonen binnen de gemeenschap ligt...

12/07/2016

Wooncorporatie De Goede Woning is bezig met de voorbereiding van de realisatie van 26 nieuwe sociale huurwoningen op de locatie De Baar (hoek Arnhemseweg/ Aluminiumweg) in Apeldoorn. Vandaag ondertekenden Krista Walter (directeur-bestuurder De Goede Woning) en Bert Nikkels (directeur bouwbedrijf...

18/05/2016

Elke huurder die een woning huurt van wooncorporatie De Goede Woning (Apeldoorn) is vanaf mei 2016 automatisch gratis lid van huurdersbelangenvereniging De Sleutel. Deze vereniging komt op voor de belangen van de huurders van De Goede Woning op het gebied van huren, wonen en woonomgeving.

15/04/2016

Corporaties en provincies maken ruim 11.000 sociale huurwoningen duurzamer

Afgelopen twee jaar hebben vijfenveertig Gelderse woningcorporaties met behulp van de investeringsimpuls van provincie Gelderland 11.400 woningen verduurzaamd. Alle partijen zijn meer dan tevreden over de behaalde...

11/01/2016

In de wijk Vogelbuurt in Apeldoorn Zuid, bouwt De Goede Woning 126 sociale huurwoningen in 3 fases. De 1ste fase is inmiddels opgeleverd en bewoond. In 2016 worden er 40 eengezinswoningen in fase 2 gebouwd. Een aantal van deze woningen is gereserveerd voor terugkeerders. Het verhuurtraject voor...

08/01/2016

De Stadsbank van de gemeente Apeldoorn heeft afspraken gemaakt met de woningcorporaties om huurders met schulden eerder te signaleren.

Door eerder met de huurder tot afspraken te komen kunnen sociale problemen en bijvoorbeeld huisuitzetting worden voorkomen. Wethouder Johan Kruithof: “Ik...

08/12/2015

Na twee jaar voorbereiding en uitvoering zijn de nieuwbouwwoningen van de Vogelbuurt fase 1 opgeleverd. Gisteren vierden bewoners, wooncorporatie De Goede Woning en andere betrokkenen deze mijlpaal in buurtcentrum ’t Vogelnest.

Gezamenlijk zorgden de aanwezigen voor een feestelijke...

27/10/2015

Gisteren werd bekend dat Openbare basisschool Meester Lugtmeijer uit Apeldoorn Zuid, de prijsvraag ‘Wonen in 2115’ heeft gewonnen. De prijsvraag werd dit voorjaar uitgeschreven door de jubilerende wooncorporatie De Goede Woning (Apeldoorn). De winnende school heeft hiermee een bedrag van € 1000...

02/10/2015

Vandaag overhandigde wooncorporatie De Goede Woning (Apeldoorn) de sleutels van de eerste zes woningen aan de nieuwe bewoners van de Spreeuwenweg. Dit betekent dat het terrein, negen maanden na de sloop van de oorspronkelijke woningen, vanaf vandaag weer bewoond wordt. 

08/09/2015

Op zaterdag 26 september is het voor de 10e keer Burendag. In het kader van het 100 jarige jubileum van wooncorporatie De Goede Woning (Apeldoorn), besteden zij extra aandacht aan dit jaarlijks terugkerende evenement met een leuke fotowedstrijd voor hun huurders.

31/08/2015

Op zaterdag 12 september a.s. vindt voor het eerst in Nederland de Dag van het Huren plaats. Op die dag laten meer dan tachtig woningcorporaties in Nederland zien waar ze dagelijks mee bezig zijn om mensen goed te kunnen laten wonen. De Goede Woning, Ons Huis en de Woonmensen hebben de handen...

26/08/2015

Omdat wij ons jubileumjaar niet ongemerkt voorbij willen laten gaan, hebben we een aantal activiteiten bedacht waarbij wij onze huurders graag willen betrekken. Voor september staat daarom een leuk maandevenement gepland met de naam ‘Fietsen door de tijd met De Goede Woning’.

12/06/2015

De investeringsimpuls van de provincie Gelderland aan vijfenveertig Gelderse woningcorporaties heeft een positief effect op de werkgelegenheid in de regio. Naast circa 600 banen in de bouw worden 150 leerling-werkplaatsen gerealiseerd. In een filmpje wordt dit onderwerp nader belicht.

29/05/2015

Bewoners plaatsen 1e steen Vandaag plaatsten terugkerende en nieuwe bewoners van de Vogelbuurt de 1e steen van de nieuwbouw in het appartementengebouw. Hiermee symboliseerden zij de start bouw van 126 woningen in dit herstructureringsproject in Apeldoorn-Zuid. Op de steen prijkt de tekst ‘...

26/05/2015

Op zaterdag 23 mei 2015 trakteerde de Apeldoornse wooncorporatie De Goede Woning de G-voetballers van ZVV ’56 op een clinic vol voetbalactiviteiten. In het kader van hun 100 jarige bestaan leek het de corporatie leuk iets voor deze sportieve groep te organiseren. Het werd een dynamische ochtend...

01/04/2015

De Volkshuisvestersloop voor medewerkers van woningcorporaties vindt dit jaar op 29 mei plaats in Apeldoorn. Wilt u meedoen en/of meer informatie, lees dan het laatste nieuws.

26/03/2015

Begin april rondt wooncorporatie De Goede Woning het groot onderhoud aan 38 appartementen aan de Adelaarslaan af. Naast het reguliere buiten- en binnenonderhoud was er veel aandacht voor energetische maatregelen. Extra was de aanleg van 214 zonnepanelen, gefinancierd uit de subsidiegelden van de...

23/03/2015

In het kader van de vrijwilligersactie NLdoet organiseerden medewerkers van De Goede Woning, samen met Atlant Zorggroep, een koffie/theetafel voor bewoners en buurtbewoners van Woonzorgcentrum Berghorst in de Apeldoornse wijk De Maten.

13/03/2015

De investeringsimpuls van de provincie Gelderland aan vijfenveertig Gelderse woningcorporaties heeft een positief effect op de werkgelegenheid in de regio. Naast circa 600 banen in de bouw worden 150 leerling-werkplaatsen gerealiseerd, zo blijkt. In een filmpje, wat u hieronder kunt bekijken,...

07/01/2015

Wooncorporatie De Goede Woning (Apeldoorn) bestaat in 2015 100 jaar. Gisterenmiddag was het officiële startmoment van dit bijzondere jubileum. Deze aftrap vond plaats tijdens de jaarlijkse VSW nieuwjaarsbijeenkomst in wijkcentrum dok Zuid. Na een toespraak en felicitaties van burgemeester John...

24/12/2014

De provincie Gelderland vindt het belangrijk om werk te maken van duurzaamheid. Zo wordt onder de noemer ‘Gelderse Investeringsimpuls’ veel geld besteed aan het verbeteren en duurzamer maken  van sociale huurwoningen. Ook De Goede Woning krijgt hiervoor subsidiegelden. Deze besteden wij aan het...

17/11/2014

Wooncorporatie De Goede Woning hangt 130 vogelhuisjes in de Vogelbuurt. Door de sloop- en nieuwbouw van 126 woningen in deze buurt raken vogels tijdelijk hun verblijf- en broedplaats kwijt. Om ze toch in de buurt te houden zorgt de corporatie voor alternatieve huisvesting van o.a. de beschermde...

30/10/2014

De komende jaren investeren 48 Gelderse woningcorporaties flink in een kwaliteitsverbetering van ca. 10.000 sociale huurwoningen. Door een bijdrage van Provincie Gelderland kunnen deze corporaties nóg meer investeren in het duurzaam maken van deze woningen.

Bewoners krijgen door het...

23/10/2014

De huurdersbelangenvereniging De Sleutel zet zich in voor de belangen van de huurders van De Goede Woning. Lees meer over De Sleutel op hun website.

Woonmagazine
16/09/2014

Ons nieuwe Woonmagazine is uit! Uiteraard kunt  u ook deze versie digitaal lezen. Lees Woonmagazine >>

21/07/2014

Op 7 en 10 juli was er een bijeenkomst voor de bewoners van de Vogelbuurt die terugkeren naar de nieuwbouw. Tijdens deze avonden zijn de mensen geïnformeerd over de stand van zaken van het project. Ook konden zij een plek kiezen waar zij in de nieuwbouw willen wonen. Mensen konden kiezen uit 18...

13/05/2014

Het nieuwe Woonmagazine is nu ook digitaal te lezen. Lees over babbeltrucs, het voorkomen van legionella, ons Klanttevredenheidsonderzoek en meer. Lees het Woonmagainze 1 2014.

03/04/2014

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de 70 miljoen euro subsidie voor het extra duurzaam maken van 10.859 woningen verdeeld over 45 Gelderse woningcorporaties. Met de subsidies kunnen de woningen, die dit en volgend jaar gerenoveerd worden, extra energiezuinig worden gemaakt.

25/03/2014

Apeldoornse jongeren met een (licht) verstandelijke beperking in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, kunnen dit voorjaar oefenen met zelfstandig wonen. Het gaat om jongeren zonder woonindicatie die nog thuis wonen. Zij kunnen deelnemen aan het project Woonproof 2.0 van wooncorporatie De Goede Woning...

11/02/2014

De Apeldoornse woningcorporaties De Goede Woning, Ons Huis en de Woonmensen slaan ook dit jaar de handen ineen om passende woonruimte te zoeken voor senioren. Het project ‘kleiner wonen’ leverde de afgelopen jaren al de nodige verhuisbewegingen op en wordt nu verlengd tot 1 januari 2016 om nog...

19/12/2013

De woningcorporaties in Gelderland krijgen 70 miljoen euro van de provincie om tenminste 10 duizend sociale huurwoningen extra duurzaam te kunnen maken. Dat hebben Provinciale Staten woensdag besloten. Dit zorgt voor meer werkgelegenheid en ook voor minstens 150 leerwerkplaatsen extra.

08/10/2013

Deze week ontvangen al onze huurders het nieuwe Woonmagazine. Dit keer is het thema 'Morgen'. In deze najaarseditie besteden we o.a. extra aandacht aan de huurverhoging 2013 en de Dag van de Duurzaamheid. U kunt ons magazine natuurlijk ook online lezen. Wij wensen u veel leesplezier!

10/09/2013

In 2011 namen ruim 1000 huurders en 150 kopers van een Koopgarant/Koopplus woning bij De Goede Woning deel aan een onderzoek naar hun tevredenheid. Vragen gingen over de woning, de buurt en onze dienstverlening. Gemiddeld scoorden we een 7,5. Het was de eerste keer dat we zo’n onderzoek...

09/09/2013

Afgelopen zaterdag ondertekende Krista Walter, directeur-bestuurder van De Goede Woning, het nieuwe sponsorcontract met de Apeldoornse voetbalclub ZVV’56 ten behoeve van de G-jeugd. Het is de derde keer dat de wooncorporatie het G-voetbal voor een periode van 3 jaar ondersteunt.

...

17/07/2013

De komende periode gaan we in Nederland steeds vaker gebruik maken van het internationale IBAN bankrekeningnummer. Vanaf 1 februari 2014 maakt iedereen zelfs alleen nog maar gebruik van IBAN voor het overschrijven van euro’s. Iedereen in Europa betaalt dan euro’s op dezelfde manier. Of u nu...

02/07/2013

Zaterdag 29 juni jl. maakten bewoners van het Vogelplein en omgeving (Apeldoorn) kennis met verschillende sporten en spellen. Samen met de buurtregisseur Zuid-West en de jongerenwerker van Wisselwerk organiseerde het buurtteam Vogelbuurt deze activiteiten. Het initiatief was bedoeld om de buurt...

21/06/2013

Met het project Schilderskwartier (Apeldoorn) is wooncorporatie De Goede Woning het landelijke voorbeeld bij de grote innovatiedeal ‘Stroomversnelling’. Enkele bouwers en woningcorporaties tekenden gisteren, in het bijzijn van de minister van Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, een overeenkomst om...

20/06/2013

Aan de Germanenlaan, Eburonenstraat en de Chamavenlaan is groot onderhoud uitgevoerd aan de binnen- en buitenkant. Ook is de buitenomgeving aangepakt. Wooncorporatie De Goede Woning riep bewoners op mee te denken over het ontwerp. Veel bewoners gaven gehoor aan deze oproep. Ook hadden de...

10/06/2013

Vrijdag 7 juni jl. maakte het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) bekend dat o.a. De Goede Woning in december 2012 een financieel risico liep op haar derivatenportefeuille. Dit zou betekenen dat De Goede Woning niet aan haar financiële verplichtingen zou kunnen voldoen. Hieronder leggen wij...

28/05/2013

Ons nieuwe WoonMagazine is weer verschenen. Hierin o.a. aandacht voor het project Woonproof en een interview met de Pallieter Woongroep. Wij wensen u veel leesplezier!

21/03/2013

Provinciale Staten van de provincie Gelderland hebben woensdag 20 maart een bijdrage van 1,5 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen in Apeldoorn-Zuid. Hiermee kan in elk geval het verkorte tracé van de hoogspanningslijnen in Apeldoorn-Zuid (...

15/03/2013

Vandaag was de eerste dag van NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook wooncorpratie De Goede Woning neemt jaarlijks deel aan dit initiatief door een maatschappelijke organisatie te steunen. Een aantal medewerkers van de wooncorporatie stak vandaag de handen uit de mouwen om...

15/02/2013

De gemeente Apeldoorn, politie en de vier Apeldoornse woningcorporaties ondertekenden in november 2010 het convenant Woonfraude. Deze organisaties pakken gezamenlijk de strijd tegen onrechtmatige bewoning aan. Van onrechtmatige bewoning is bijvoorbeeld sprake als iemand een woning onderverhuurt...

06/02/2013

De Apeldoornse woningcorporaties De Goede Woning, Ons Huis en de Woonmensen hebben afgelopen jaar tientallen extra verhuisketens op gang gebracht via het project ‘kleiner wonen’. Senioren die in een grote eengezinswoning van een corporatie zaten, kregen door het project meer mogelijkheden om te...

20/12/2012

Ons nieuwe Woonmagazine is uit! Uiteraard is het magazine ook online te bekijken.

13/11/2012

Apeldoorn gaat weer op weg naar de Nacht van de Architectuur.

Op vrijdagavond 23 november wordt zowel de Architectuurprijs Apeldoorn 2012 als de Publieksprijs uitgereikt. Naar beide prijzen dingen 31 inzendingen mee, waaronder twee projecten van De Goede Woning: Restauratie...

24/09/2012

Op vrijdag 7 september konden bewoners kennismaken met Kerschoten EnergieNeutraal tijdens het Energiecafé in het nieuwe wijkcentrum De Groene Hoven. Er waren veel informatiekramen en om 5 en 7 uur waren er presentaties met nadere uitleg. Tientallen bewoners bezochten het nieuwe wijkcentrum en...

15/09/2012

Bewoners in Driehuizen Brinkhorst vieren opleveringVrijdag 14 september vierden bewoners, wooncorporatie De Goede Woning (Apeldoorn), Nijhuis Bouw Apeldoorn en andere betrokkenen de oplevering van de nieuwbouw van 76 woningen aan de Herderweg, Ooiweg, Arbeidstraat, Groeneweg en Schotweg. Naast...

11/09/2012

Op 15 september ontvangen bewoners van het Sprengendorp een boek, luister-CD en DVD met een registratie van het verhalenproject Sprengendorp presenteert HUIS. Het project omvatte een drietal verhaalvoorstellingen vanuit de voortuin van bewoners. Het project ‘Sprengendorp presenteert HUIS’ is een...

05/09/2012

Op 7 en 8 september worden de bewoners van Kerschoten en Kerschoten West betrokken bij het project Kerschoten EnergieNeutraal (KEN). KEN wil in dit gebied samen met bewoners energie besparen én opwekken. Het is de bedoeling Kerschoten duurzamer te maken en tegelijkertijd de woonlasten voor...

05/07/2012

Wooncorporatie De Goede Woning koos samen met bewoners en stakeholders gisteren uit 10 bouwcoalities 3 samenwerkingspartners om een duurzame renovatieoplossing te onderzoeken en ontwikkelen voor 190 woningen in het Schilderskwartier (Apeldoorn).

De corporatie koos niet voor een...

19/06/2012

Op dinsdagavond 26 juni was het zo ver. Toen vond de filmvertoning plaats van de films die leerlingen van groep 7 en 8 van de Meester Lugtmeijerschool hadden gemaakt over hun eigen wijk. En niet alleen deze jonge camerajournalisten waren hierbij aanwezig, alle bewoners van de Vogelbuurt waren...

15/05/2012

Gister is aan het Ibisplein een geheel nieuwe klokkenstoel met klok geplaatst. In opdracht van De Goede Woning (Apeldoorn) hebben vaklieden van BAM Woningbouw (Deventer) de oorspronkelijke klokkentoren nagebouwd. Hiermee is een hoogtepunt bereikt in het groot onderhoud van de voormalige...

14/05/2012

Samen met bewoners en genodigden vierden wooncorporatie De Goede Woning (Apeldoorn) en kunstenaar Stephan Peters op 12 mei de opening van het kunstproject ‘Wereldfeest’ in de Acaciaflat aan de Aristotelesstraat . Het gging hierbij om de laatste oplevering van een zes jaar durend kunstproject in...