Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Visitatie

Eind 2022 en begin 2023 zijn gesprekken gevoerd in het kader van de maatschappelijke visitatie over de periode 2018 - 2021. Doel van de visitatie was om onze maatschappelijke prestaties onafhankelijk te laten beoordelen. Daarbij willen we graag van de visitatie leren om ons opnieuw te kunnen verbeteren.

Medio 2022 is ons Kompas 2023 - 2027 ‘Samen verder buurten’ vastgesteld. In dit Kompas bouwen we voort op de weg die we al inzetten in ‘Samen buurten’ met een aantal andere accenten, gezien trends en ontwikkelingen.

Om deze reden hebben we de visitatiecommissie gevraagd om niet alleen terug te kijken op de periode 2018 t/m 2021, maar ook met onze belanghebbenden vooruit te kijken naar onze maatschappelijke opgaven de komende jaren en wat onze belanghebbenden hierbij van ons verwachten. Het visitatierapport laat naast een mooie reflectie zien dat we het goed doen. We hebben mooie cijfers ontvangen op de verschillende perspectieven, hier zijn we super blij mee en trots op!

De aandachtspunten vanuit de commissie en feedback van onze belanghebbenden helpen ons in onze verdere ontwikkeling. Zo kunnen we ook bij een volgende visitatie deze mooie prestaties herhalen. We herkennen ons in de aandachtspunten en voeren het gesprek hierover met onze belanghebbenden.

De Goede Woning dankt de visitatiecommissie voor haar inspanningen en haar stakeholders voor hun waardevolle bijdrage.

Klik hier voor een samenvatting van het visitatierapport.