Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Werken bij ons

Als sociaal betrokken wooncorporatie staan wij voor samen werken aan goed wonen. Samen verder buurten is de rode lijn in ons kompas. Samen zien en bereiken we meer én versterken we elkaar. Samen verder buurten doen we buiten, maar ook binnen. We investeren in een organisatiecultuur waarbinnen verschillende mensen vertegenwoordigd zijn en zich thuis voelen. Daarnaast stimuleren we eigenaarschap en brengen talenten en energie van medewerkers in ontwikkeling.

Wij maken onze dienstverlening optimaal waar met klantgerichte en betrokken mensen, toegerust met de juiste kennis en vaardigheden.

Onze visie op hoe we willen werken en samenwerken komt terug in onze kernwaarden:

  • Naar voren stappen
     
  • Ertoe doen
     
  • Voor en met onze huurders
     

Bekijk hier onze actuele vacatures en stagemogelijkheden