Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Urgentie

De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek worden zo eerlijk mogelijk verdeeld. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huurprijs tot € 763,47 per maand (prijspeil 2022). Hiervoor zijn regels opgesteld. Soms krijgt een woningzoekende voorrang op andere woningzoekenden. Dit kan zijn om sociale, medische of financiële redenen. Het kan ook zijn dat uw woning gesloopt of gerenoveerd moet worden en u om die reden een andere woning nodig heeft.

Urgentie om sociale, medische of financiële redenen

Het kan voorkomen dat u op zeer korte termijn een (andere) woning nodig heeft. Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een urgentieverklaring. Voorrang krijgt u niet zomaar. Als een woningzoekende voorrang krijgt, moet een andere woningzoekende immers langer wachten. Wilt u urgentie aanvragen, dan moet u allereerst voldoen aan enkele praktische voorwaarden:

  • u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel;
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonkeus Stedendriehoek; en
  • u heeft een positieve verhuurdersverklaring/hypotheekverklaring.

Een urgentieverklaring wordt alleen in uitzonderlijke en dringende situaties toegekend. Meer informatie over urgentievoorwaarden en een urgentieverklaring aanvragen treft u op de website van Woonkeus Stedendriehoek.