Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Veelgestelde vragen

Afval

Wat moet ik doen bij een storing aan de ondergrondse afval container?

Voor storingen en andere vragen over de ondergrondse afval container neemt u contact op met Circulus-Berkel via www.circulus-berkel.nl of via telefoonnummer 0900-9552.

Hoe zorg ik voor minder afval?

In deze brochure Samen naar minder afval lees je hoe je zelf kunt besparen op afval.

Hoe ga ik om met mijn afval?

Op de website van Circulus-Berkel vind je meer informatie over afval.

Asbest

Er zit asbest in mijn woning. Wat nu?

Of er iets moet gebeuren en wat, hangt af van verschillende factoren. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Zit er asbest in mijn woning?

Als uw woning vóór 1993 is gebouwd, dan kan er asbest in uw woning zitten. Daarna werd asbest verboden en dus niet meer gebruikt. Als u contact met ons opneemt, kunnen wij dat voor u nakijken. 

Wijzigen woonsituatie

Heb ik recht op de woning als mijn partner en ik uit elkaar gaan?

Dat hangt van de situatie af. In eerste instantie gaat de woning naar de hoofdhuurder. Is er sprake van medehuurderschap, huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan moet u onderling uitmaken wie er in de woning achterblijft. Komt u er samen niet uit, dan beslist de rechter. De persoon die vertrekt moet via de reguliere weg andere woonruimte moeten zoeken.

Ik ga scheiden. Wie mag er in de woning blijven?

U moet onderling bepalen wie er in de woning blijft. Komt u er samen niet uit, dan beslist de rechter. De persoon die vertrekt moet via de reguliere weg andere woonruimte moeten zoeken. De wijziging moet u samen schriftelijk aan ons doorgeven. Heeft de rechter een uitspraak gedaan, dan moet u deze gegevens bijvoegen.

Ik wil de huur opzeggen in verband met het overlijden van de huurder.

Wanneer een huurder is overleden, kan een contactpersoon de huur opzeggen. Stuur hierbij de akte van overlijden of een kopie van de rouwkaart mee.

Wat moet ik doen bij overlijden?

Wanneer de hoofdhuurder overlijdt, kan een eventuele medehuurder in de woning blijven, tenzij de woning voor een bepaalde doelgroep is bedoeld. De medehuurder moet dit hier aanvragen.

Inwonende kinderen die alleen achterblijven, mogen nog een half jaar in de woning blijven. 

Als er na het overlijden van de huurder geen personen in de woning achterblijven, eindigt de huurovereenkomst automatisch op het einde van de tweede maand na het overlijden. De erfgenamen kunnen uit naam van de huurder de huurovereenkomst beëindigen. 
 

Kan ik mijn woning onderverhuren?

Voor een periode korter dan een jaar kan dat in bepaalde gevallen. Lees meer over onderverhuur.

Ik verblijf gedurende langere tijd elders en wil in die tijd iemand anders in mijn huurwoning laten wonen. Mag dat?

Als het korter is dan een jaar, kan dat in bepaalde gevallen. Lees meer over tijdelijke afwezigheid.

Ik heb inwoning aangevraagd. Wanneer krijg ik antwoord?

Binnen twee weken na uw aanvraag weet u meer.

Ik wil iemand laten inwonen. Mag dat?

In bepaalde gevallen kan dat. Wij kijken hierbij naar het totaal aantal toekomstige bewoners, of u een huurachterstand heeft en of u in het verleden overlast heeft veroorzaakt. U kunt hier een aanvraag doen. Lees meer over inwoning.

Let op: omdat inwoning gevolgen kan hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag en/of uitkering, bent u verplicht om inwoning te melden bij de Belastingdienst of bij uw uitkeringsinstantie.

Mijn (klein)kind woont bij mij. Kan hij/zij medehuurder worden?

Een inwonend (klein)kind kan meestal geen medehuurder worden. In bijzondere situaties zijn er uitzonderingen mogelijk. Neem contact met ons op om uw situatie te bespreken.

Kan ik mijn partner medehuurder maken?

In bepaalde gevallen kan dat. Uw partner moet dan minimaal twee jaar op hetzelfde adres ingeschreven staan en u moet samen een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren. Lees hier hoe u een aanvraag kan doen.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is uw partner automatisch medehuurder.

Wat moet ik doen als ik ga samenwonen?

Dit moet u hier aan ons doorgeven. Vergeet niet, na onze toestemming, uw nieuwe woonsituatie ook door te geven aan de gemeente Apeldoorn

Kan ik een bestaande huurovereenkomst wijzigen?

In bepaalde gevallen kan dat. Lees meer over het wijzigen van de huurovereenkomst.

Zelf klussen in de woning

Wat gebeurt er met mijn aanpassingen in mijn woning bij verhuizing?

Er zijn verschillende mogelijkheden. Lees meer over de voorwaarden.

Kan ik een vergoeding krijgen voor een aanpassing in mijn woning?

In bepaalde gevallen kan dat. Lees meer over de voorwaarden

Ik wil mijn woning aanpassen. Mag dat?

In bepaalde gevallen kan dat. Lees meer over de voorwaarden

Woonfraude

Wat kan ik doen als ik vermoeden van woonfraude heb?

Meld uw vermoeden bij ons: www.degoedewoning.nl/woonfraude.

Woningruil

Gaat de huurprijs veranderen bij een woningruil?

Ja, u krijgt een andere huurprijs.

Ik heb een woningruil aangevraagd. Hoe nu verder?

Heeft u de administratiekosten van € 30 ook voldaan? Dan nemen wij uw aanvraag in behandeling. Wij checken of alle voorwaarden in orde zijn en nemen daarna weer contact met u op.

Zijn er kosten verbonden aan woningruil?

Ja, wij vragen hiervoor € 30 administratiekosten.

Hoe werkt woningruil?

Nadat u zich heeft ingeschreven bij Woonkeus Stedendriehoek kunt u zoeken naar een kandidaat, bijvoorbeeld via www.woningruil.nl

U en uw ruilkandidaat moeten beiden de woningruil online aanvragen. Ook moet u allebei voldoen aan enkele voorwaarden:

 • u heeft geen overlast veroorzaakt
 • u heeft geen huurachterstand
 • u bent minimaal één jaar hoofdhuurder
 • u staat ingeschreven in het bevolkingsregister

Verder gelden dezelfde voorwaarden die voor elke nieuwe huurder gelden. Dus het inkomen moet passen bij de huurprijs van de woning en we vragen om een huurdersverklaring.           

                                                                         
 

Mag ik mijn woning ruilen met iemand anders?

In bepaalde gevallen kan dat. Neem contact met ons op, dan kijken wij of uw woning in aanmerking komt.

Woning zoeken

Hoe kan ik zien op welke plaats ik sta voor een woning?

Log in op Mijn Woonkeus. Hier ziet u op welke plek u staat voor een woning. Als u in aanmerking komt, nemen wij vanzelf contact met u op.

Hoe kan ik mijn inschrijfgegevens voor een sociale huurwoning wijzigen?

Log in op Mijn Woonkeus. Hier kunt u uw gegevens wijzigen.

Hoe lang sta ik al ingeschreven bij Woonkeus Stedendriehoek?

Log in op Mijn Woonkeus. Hier vindt u uw inschrijfduur in maanden.

Wat is mijn inschrijfnummer?

Deze heeft u eerder via e-mail ontvangen. Heeft u uw inschrijfnummer niet meer, maar is uw e-mailadres nog hetzelfde? Dan kunt u via Mijn Woonkeus uw inschrijfnummer opvragen. 
Weet u niet meer welk e-mailadres u heeft gebruikt voor de inschrijving? Met uw legitimatiebewijs kunt u uw inschrijfnummer opvragen bij één van de samenwerkende woningcorporaties van Woonkeus Stedendriehoek.

Hoeveel inschrijfpunten heb ik opgebouwd?

Log in op Mijn Woonkeus. Hier vindt u uw inschrijfduur in maanden.

Ik zoek met spoed een huurwoning. Wat moet ik doen?

Als u nog niet zo lang ingeschreven staat, kunt u reageren op lotingwoningen. Daarbij is de inschrijfduur niet van belang en heeft iedereen evenveel kans. Kijk hier voor meer informatie op www.woonkeus-stedendriehoek.nl.

Hoe lang duurt het voordat ik in aanmerking kom voor een woning?

De wachttijd is moeilijk aan te geven. Heeft u gereageerd met uw inschrijfnummer op het woningaanbod? Dan vindt u op de website van Woonkeus-Stedendriehoek onder Mijn Woonkeus de positie waarop u bent geëindigd. Dit hangt onder andere af van uw inschrijfduur. In sommige gevallen krijgt iemand met urgentie voorrang. 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor een vrije sector woning?

Bij de advertenties zelf staan de voorwaarden. Daarnaast vragen wij een verhuurders- en/of hypotheekverklaring, werkgeversverklaring en doen wij een betaalwaardigheidscheck.

Hoe kom ik in aanmerking voor een vrije sector woning?

Vrije sector woningen vindt u hier. Bij de woning zelf staat meer informatie. De volgorde wordt bepaald door loting.

Wat is het verschil tussen een sociale huurwoning en een vrije sector woning?

Sociale huurwoningen zijn goedkoper. U kunt bij deze woningen in aanmerking komen voor huurtoeslag, afhankelijk van uw inkomen en gezinssituatie. Daarnaast moet u voor deze woningen ingeschreven staan bij Woonkeus Stedendriehoek. Bij vrije sector woningen geldt dit niet.

Heeft De Goede Woning ook zorgwoningen?

Ja. Een zorgwoning is een zelfstandige huurwoning die toegankelijk is met een rolstoel. Bovendien ligt de woning dicht bij een zorglocatie of een zorgsteunpunt van waaruit 24 uur per dag zorg geleverd kan worden. Voor zorgwoningen gelden speciale regels.

Ik wil mij inschrijven als woningzoekende, kan dat?

Als u minimaal 18 jaar bent en de Nederlandse nationaliteit bezit of een geldige verblijfsvergunning heeft, kunt u zich via www.woonkeus-stedendriehoek.nl inschrijven. Dit kost eenmalig € 30.

Hoe kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?

U moet ingeschreven staan bij Woonkeus Stedendriehoek. Met uw inschrijfnummer kunt u dan reageren op het woningaanbod op www.woonkeus-stedendriehoek.nl

VVE

Ik heb post van een financieel adviseur of een makelaar ontvangen. Ben ik verplicht hier mee zaken te doen?

Het komt regelmatig voor dat financieel adviseurs en makelaars post sturen naar huurders die hun huurwoning van De Goede Woning kunnen kopen. Dit soort bedrijven ontvangt van ons geen adresgegevens van onze huurders. U bent ook niet verplicht om van de dienstverlening van deze bedrijven gebruik te maken. Heeft u post ontvangen en twijfelt u hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Wie moet ik bellen als ik overlast heb van een andere bewoner?

Spreek altijd eerst de bewoner zelf aan. Lost dit niets op, dan neemt u als huurder net als nu contact met ons op. Eigenaren/kopers nemen in zo’n geval contact op met de VvE-beheerder.

Mogen kopers wijzigingen aanbrengen of kleurstellingen aanpassen?

Onderhoud van gezamenlijke bouwdelen is de verantwoordelijkheid van de VvE. Kopers mogen net als huurders individueel geen wijzigingen aanbrengen aan de gezamenlijke bouwdelen en bijvoorbeeld ook de buitenkant van hun voordeur niet in een andere kleur schilderen.

Wie beslist uiteindelijk over het onderhoud van het appartementencomplex?

Alle appartementseigenaren (zowel particulieren als De Goede Woning) zijn gezamenlijk eigenaar van het gehele appartementencomplex met bijbehorende grond. Alle eigenaren bij elkaar vormen samen de VvE. De VvE beslist of en wanneer er onderhoud gepleegd wordt en tegen welke kosten. Huurders maken geen onderdeel uit van de VvE, omdat De Goede Woning eigenaar is van de verhuurde appartementen. Huurders kunnen natuurlijk wel overleg voeren met De Goede Woning, die vervolgens de kwestie kan voorleggen aan de VvE.

Wat is een VvE-bijdrage?

De eigenaar van een appartement betaalt maandelijks aan de VvE de zogenaamde VvE-bijdrage. Deze VvE-bijdrage bestaat uit algemene kosten voor onder andere opstal- en glasverzekeringen, een reservering voor klein- en grootonderhoud en servicekosten voor onder andere schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten en gemeenschappelijke elektra.

Naar wie moeten kopers van een appartement bellen bij storingen?

Naar de VvE-beheerder.

Huur en betalen

Hoe kan het dat het afgeschreven huurbedrag een paar centen lager is dan afgesproken?

Dit kleine verschil heeft te maken met een afronding voor de btw en is altijd in het voordeel van de huurder.

Welke servicekosten tellen mee in mijn rekenhuur?

Rekenhuur is de huurprijs inclusief sommige servicekosten per maand. Tel maximaal € 12 per kostenpost:

 • kosten voor de lift en elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten
 • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • kosten voor een huismeester
 • kosten voor onderhoud van dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten

Eventuele andere servicekosten tellen niet mee voor de rekenhuur.
 

Wat is mijn rekenhuur?

Rekenhuur is de huurprijs inclusief sommige servicekosten per maand. Tel maximaal € 12 per kostenpost:

 • kosten voor de lift en elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten
 • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • kosten voor een huismeester
 • kosten voor onderhoud van dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten

Eventuele andere servicekosten tellen niet mee voor de rekenhuur.
 

Ik krijg nog geld terug. Wanneer wordt dit uitbetaald?

Heeft u een betalingsachterstand?

 • Nee: Het kan zijn dat uw (juiste) bankrekeningnummer niet bij ons bekend is. Neem contact met ons op.
 • Ja: Wij verrekenen dit met uw betalingsachterstand. Neem voor vragen contact op met onze afdeling Huuradministratie.

 

Is mijn huurbetaling al ontvangen?

Dat kunt u zelf nakijken. In het klantportaal vindt u uw actuele saldo.

Waarom betalen mijn buren minder huur?

Dit kan verschillende redenen hebben. De laatste jaren is er op het gebied van wet- en regelgeving veel veranderd. In de nieuwe Woningwet staat dat wij onze woningen passend moeten toewijzen. Dit betekent dat het inkomen en de gezinssamenstelling bepalen wie voor welke woning in aanmerking komt. Deze regels gelden dus alleen voor de nieuwe bewoners.

Om ervoor te zorgen dat we voldoende woningen hebben voor woningzoekenden met huurtoeslag, worden huren soms verlaagd. Waar voorheen nieuwe huurders vaak meer betaalden dan de vorige bewoners, is het nu soms andersom: de nieuwe huurder betaalt minder dan de voorgangers en/of de buren. Mooi voor de nieuwe bewoners, maar wel wat zuur als je zelf meer betaalt of betaalde. Dit komt dus door de regels vanuit de nieuwe Woningwet.

Bestaande huurders proberen we op andere manieren te helpen met het betaalbaar houden van het wonen. Zo beperken we de huurstijging, zoals we ook afgelopen jaren hebben gedaan.
 

Wanneer wordt de acceptgiro verzonden?

Rond de 20e van iedere maand. 

Wanneer wordt de huur geïncasseerd?

Wij schrijven de huur op iedere eerste werkdag van de maand van uw rekening af

Ik wil de huur automatisch betalen. Kan dat?

U kunt uw bankrekeningnummer en betaalwijze online aanpassen onder de knop ‘betaalwijze’. De huur wordt dan steeds op de eerste werkdag van de maand afgeschreven. Als wij de wijziging vóór de 15e van de maand ontvangen, kunnen wij de wijziging nog verwerken voor de huur van de komende maand.

Hoe kan ik mijn betaalgegevens aanpassen?

Wat wilt u aanpassen?

 • Bankrekeningnummer voor automatische incasso
  U kunt uw bankrekeningnummer en betaalwijze online aanpassen onder de knop ‘betaalwijze’. De huur wordt dan steeds op de eerste werkdag van de maand afgeschreven. Als wij de wijziging vóór de 15e van de maand ontvangen, kunnen wij de wijziging nog verwerken voor de huur van de komende maand.
 • Betaalwijze aanpassen naar acceptgiro
  Neem contact met ons op. Hou er rekening mee dat de huur steeds voor de eerste van de maand betaald moet worden. Als wij de wijziging vóór de 15e van de maand ontvangen, kunnen wij de wijziging nog verwerken voor de huur van de komende maand.
Wat is jullie rekeningnummer?

Ons rekeningnummer is NL62 BNGH 0285 1391 77.

Wat moet ik vermelden als ik zelf de huur overmaak?

Uw klantnummer of uw naam en adres is voldoende.

Mijn huur is niet afgeschreven. Hoe komt dat?

Waarschijnlijk is de huur gestorneerd op verzoek van uzelf of door de bank. U kunt de huur zelf aan ons overmaken of pinnen bij ons op kantoor.

Ik heb een verhuurdersverklaring nodig. Wat moet ik doen?

U kunt een online aanvraag doen en u ontvangt hem binnen drie dagen.

Wat is de kale huur van mijn woning?

U vindt de kale huur in uw klantportaal onder het kopje ‘netto huur’. U kunt hier ook uw servicekosten bekijken en een pdf met de huurprijsopbouw downloaden.

Ik heb een betalingsachterstand. Hoe nu verder?

Heeft u een lopende betalingsregeling?

 • Ja: Neem contact met ons op.
 • Nee: U kunt onder bepaalde voorwaarden een regeling met ons treffen. Bekijk uw openstaande saldo en vraag een regeling aan. Lukt dit niet, neem dan contact met ons op. U kunt ook contact opnemen met de Gemeente Apeldoorn, afdeling Schuldhulpverlening of Budgetbegeleiding. Zij helpen bij financiële problemen. Wanneer u een bijstandsuitkering heeft, kunt u ook terecht bij het Werkplein Activerium.  
   
Ik heb een betalingsachterstand. Wat kan ik doen?

U kunt onder bepaalde voorwaarden een regeling met ons treffen. Bekijk uw openstaande saldo en vraag een regeling aan. Lukt dit niet of heeft u al een regeling, neem dan contact met ons op.

Ik kan deze maand mijn huur niet betalen. Wat moet ik doen?

1. Heeft u een lopende betalingsregeling?

 • Ja: Neem contact met ons op.
 • Nee: Ga naar vraag 2

2. Is er een lopend deurwaarderdossier?

 • Ja: Uw huurschuld loopt via de deurwaarder. Neem contact op met de deurwaarder.
 • Nee: U kunt onder bepaalde voorwaarden een regeling met ons treffen. Bekijk uw openstaande saldo en vraag een regeling aan. Lukt dit niet, neem dan contact met ons op. U kunt ook contact opnemen met de Gemeente Apeldoorn afdeling Schuldhulpverlening of Budgetbegeleiding. Zij helpen bij financiële problemen. Wanneer u een bijstandsuitkering heeft, kunt u ook terecht bij het Werkplein Activerium.   
   
Ik wil een betalingsregeling afsluiten. Kan dat?

U kunt onder bepaalde voorwaarden een regeling met ons treffen. Bekijk uw openstaande saldo en vraag een regeling aan. Lukt dit niet of heeft u al een regeling, neem dan contact met ons op. U kunt ook contact opnemen met de Gemeente Apeldoorn afdeling Schuldhulpverlening of Budgetbegeleiding. Zij helpen bij financiële problemen. Wanneer u een bijstandsuitkering heeft, kunt u ook terecht bij het Werkplein Activerium.

Wanneer moet de huur betaald worden?

U moet de huur vóór de eerste van elke maand betalen.

Op welke wijze kan ik mijn huur betalen?

De makkelijkste manier is via automatische incasso. Doet u dit nog niet, dan kunt u dit online regelen.

U kunt ook bij ons op kantoor pinnen, betalen via acceptgirokaart, periodieke overboeking of via een instantie (bijvoorbeeld de Stadsbank, Dienst Samenleving). 

Meer informatie? Download de brochure Huurbetaling

Verkoop

Bij Koopgarant wordt bij verkoop de winst of een eventueel verlies met jullie gedeeld. Hoe werkt dit precies?

De terugkoopprijs wordt berekend aan de hand van een nieuwe taxatie. Daarbij vormt de prijs die u destijds voor de woning heeft betaald de basis (de uitgifteprijs). Als uw woning in waarde is gestegen, deelt u afhankelijk van het kortingspercentage mee in de winst. Is de waarde gedaald, dan wordt het verlies in mindering gebracht op de koopprijs. In de waardestijging door uw zelf aangebrachte woningverbeteringen delen wij niet mee. Hier profiteert u zelf 100% van.

Mag ik mijn woning doorverkopen aan een inwonend kind of mijn inwonende partner?

Wij kunnen alleen toestemming geven als u de woning wilt verkopen aan:

 • wettelijke erfgenamen;
 • personen die de woning oorspronkelijk mede hebben verkregen;
 • personen die voor medehuur van de woning in aanmerking zouden komen indien de koper (erfpachter) huurder van de woning zou zijn.

U moet vóór de voorgenomen verkoop schriftelijk toestemming aan ons vragen.

Hoe verkoop ik mijn woning aan jullie terug?

Als u uw woning wilt verkopen, moet u dit schriftelijk aan ons doorgeven. Nadat wij de ondertekende terugkoopaanbieding ontvangen hebben, start het terugkooptraject. De terugkoop van Koopgarantwoning wordt namens ons uitgevoerd door de stichting OpMaat.

Ben ik verplicht zelf in de woning te wonen?

Ja, u moet zelf in de woning wonen. We willen voorkomen dat de woningen die wij verhuren of verkopen verkeerd worden gebruikt. U mag daarom de woning niet verhuren of als bedrijfsruimte gebruiken. 

Ben ik verplicht de woning aan jullie terug te verkopen?

Dit is afhankelijk van uw koopcontract. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het woonteam via woonteam@degoedewoning.nl

.

Wat gebeurt er met mijn woning als ik niet wil kopen?

Als u niet wilt kopen, kunt u gewoon blijven huren. 

Blijft de koopmogelijkheid altijd bestaan?

Nee. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om te stoppen met de verkoop of de voorwaarden aan te passen.

Moet ik mijn huur opzeggen als ik de woning koop?

Als u de woning koopt, kunt u een standaard huuropzeggingsformulier ondertekenen. De huur stopt dan automatisch op de dag dat u eigenaar wordt van de woning.

Moet ik ook een opstalverzekering afsluiten?

Ja. Zolang u de woning huurt, regelen wij de opstalverzekering. Vanaf het moment van overdracht moet u naast uw inboedelverzekering ook zelf een opstalverzekering geregeld hebben.

Wat gebeurt er nu met mijn ontstoppingsfonds, glasverzekering en serviceabonnement cv nu ik mijn woning gekocht heb?

Vanaf het moment van overdracht bent u hier zelf verantwoordelijk voor. 

Kan ik als eigenaar van een gekochte woning "meeliften" met onderhoudswerkzaamheden van De Goede Woning bij mijn buren?

Meestal wel. Als dit van toepassing is, krijgt u hiervan bericht via de betreffende aannemer.

Wat is NHG?

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie en wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het waarborgfonds staat garant voor terugbetaling van uw hypotheek (bedrag) aan de bank.

Kan ik bij De Goede Woning ook terecht voor hypotheekadvies?

Nee, wij geven geen hypotheekadvies.  

Kan ik zelf een notaris uitkiezen?

Nee. Wij werken samen met twee projectnotarissen. Met deze kantoren is voor u een speciale prijs afgesproken.

Wanneer is de woning van mij?

De feitelijke koop van de woning gaat in twee stappen. Eerst tekent u de koopovereenkomst. Nadat u via uw tussenpersoon of bank de financiering heeft geregeld, kan de overdracht bij de notaris plaatsvinden. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de notaris. Na de notariële overdracht is de woning van u.

Is het tekenen van de koopovereenkomst vrijblijvend?

Nee. Na uw handtekening is de koop definitief. Bij uitstel van de levering van de woning of als de koop niet doorgaat, brengen wij de kosten bij u in rekening. Maar er zijn uitzonderingen: de zogenaamde drie dagen bedenktijd en de ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld als u de financiering niet rond krijgt.

Waar bestaan kosten koper uit?

De kosten koper bedragen ongeveer 6% van de koopsom en bestaan uit: financieringskosten, 2% overdrachtsbelasting en notariskosten voor de leveringsakte, inschrijfkosten bij het kadaster, verrekening OZB, waterschap en rioolrecht.

Ik heb zelf veel in mijn woning gedaan. Wordt hier rekening mee gehouden?

Ja. Als u bijvoorbeeld zelf een luxe keuken heeft geplaatst, wordt deze buiten de prijsvaststelling gelaten. 

Hoe lang is de aanbieding geldig?

Nadat uw woning is getaxeerd krijgt u een aanbiedingsbrief met daarin de geldigheidsduur van de aanbieding.

Hoe lang gelden de aangegeven richtprijzen?

De prijsontwikkeling van de woningen volgt steeds de marktontwikkelingen. Over het algemeen zijn de prijzen representatief voor een periode van drie maanden.

Hoe wordt de prijs van de woning bepaald?

De prijs wordt vastgesteld aan de hand van een taxatie van uw woning door een onafhankelijke taxateur. De prijs is onder andere afhankelijk van ligging, type en de onderhoudstoestand van de woning.

Mijn woning wordt te koop aangeboden. Wat is de koopprijs?

U ontvangt van ons bericht als uw woning te koop wordt aangeboden. Op dat moment is er alleen een richtprijs van de woning bekend. Als u ervoor kiest om uw woning te kopen, volgt er een individuele taxatie door een onafhankelijke taxateur. Op basis van de taxatie wordt een definitieve koopprijs vastgesteld en ontvangt u een koopaanbieding.

Mijn huurwoning wordt over enige tijd te koop aangeboden. Kan ik alvast een prijsindicatie krijgen?

Nu nog niet. Als wij uw woning te koop aanbieden geeft een onafhankelijke taxateur een prijsindicatie. 

Urgentie

Krijg ik bij een echtscheiding urgentie?

Alleen bij een noodsituatie. Lees meer over urgentie op de website van Woonkeus Stedendriehoek.

Ik wil urgentie aanvragen, kan dat?

Dat hangt af van uw situatie. Lees meer over urgentie op de website van Woonkeus Stedendriehoek.

Ik wil urgentie op medische gronden aanvragen, kan dat?

Dat hangt af van uw situatie. Lees meer over urgentie op de website van Woonkeus Stedendriehoek.

Ik wil urgentie op sociale gronden aanvragen, kan dat?

Dat hangt af van uw situatie. Lees meer over urgentie op de website van Woonkeus Stedendriehoek.

Kan ik mijn urgentie verlengen?

Dat hangt af van uw situatie. Lees meer over urgentie op de website van Woonkeus Stedendriehoek

Kan ik voorrang krijgen voor een woning?

Dat hangt af van uw situatie. In sommige gevallen kunt u urgentie aanvragen.

Studentenhuisvesting

Wanneer kom ik in aanmerking voor een kamer?

Je moet tussen de 18 en 25 jaar oud zijn. Studenten krijgen voorrang op alle andere kandidaten voor een kamer.

Verhuren jullie ook kamers?

Ja. Wij verhuren kamers aan jongeren van 18 t/m 25 jaar. Interesse? Mail naar verhuur@degoedewoning.nl.       

Service- en stookkosten

Wat houdt het Niet meer dan anders-principe in?

De maximumprijs voor warmte is gebaseerd op de prijs van gas. Dat betekent dat u niet meer betaalt dan u betaald zou hebben als u een gasaansluiting had gehad. Dit heet het “Niet meer dan anders-principe”. Let op: De maximumprijs is gebaseerd op een gemiddelde verbruiker van gas. Zo heeft een gemiddelde verbruiker een G6-meter en een combiketel met HR1O7-label met comfortklasse CW4 voor tappen. Ook is rekening gehouden met leidingverliezen, rendementen voor ruimteverwarming en warm tapwater en de verdeling van de warmtevraag hierbij. Verder staat in de Warmtewet dat de maximumprijs niet geldt voor de warmtewisselaar en de warmtemeter. Huurt u deze zaken van ons, dan betaalt u daar apart voor.

Mag De Goede Woning de warmteprijs tussentijds wijzigen?

Ja. Wij mogen meerdere keren per jaar de prijs veranderen. Wel moeten wij u vooraf informeren. Uw kosten voor een jaar mogen niet hoger zijn dan de maximumprijs die de ACM (Autoriteit Consument & Markt) voor warmte vaststelt. De ACM stelt de maximumprijs één keer per jaar vast.

Wat doet de ACM?

De ACM (Autoriteit Consument & Markt) is een overheidsorganisatie die controleert of de warmteleveranciers zich aan de wet houden. De ACM kan ingrijpen als blijkt dat wij regelmatig de wet overtreden. De ACM kan niets doen bij een meningsverschil tussen u en een warmteleverancier.

Ik heb een probleem met De Goede Woning over de warmtelevering. Wat kan ik doen?

U kunt de volgende stappen volgen:

 1. Neem contact met ons op.
  Vraag ons om uitleg. Misschien kunnen wij uw klacht meteen oplossen.
 2. Maak bezwaar bij De Goede Woning
  Lossen wij uw probleem niet goed op? Of komt u er met ons niet uit? Dan moet u ons formeel melden dat u niet tevreden bent. We noemen dit ‘bezwaar indienen’. In uw voorwaarden warmtelevering staat hoe u een bezwaar kunt indienen.
 3. Leg uw klacht voor aan de Geschillencommissie
  Bent u nog steeds niet tevreden over onze reactie? Dan kunt u naar de Geschillencommissie stappen. De Geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft. Neemt de commissie een besluit, dan moeten beide partijen zich hieraan houden. Kijk voor meer informatie op de website van de Geschillencommissie. Kunt/wilt u niet naar de Geschillencommissie? Bekijk dan of het zin heeft om naar de rechter te gaan.
 4. Naar de rechter
  Het staat u altijd vrij om naar de rechter te gaan. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan is het verstandig om die eerst in te schakelen.  
Mijn warmteverbruik wordt gemeten via een kostenverdeelsystematiek en ik denk dat de verdeelsystematiek niet klopt, wat kan ik doen?

Is er geen warmtemeter in uw eigen woning, maar alleen een meter die het verbruik van verschillende woningen samen meet? Dan moeten wij een kostenverdeelsystematiek gebruiken. Dit is een formule om de kosten voor warmte van een groep woningen eerlijk te verdelen. Zo krijgt iedereen een rekening die past bij zijn eigen verbruik. Gezamenlijke kosten worden ook verdeeld, bijvoorbeeld de kosten voor verwarming van gemeenschappelijke ruimtes. Denkt u dat de kostenverdeelsystematiek niet klopt? Meld dit dan bij ons. Wij laten dan een onderzoek doen en samen beslissen we welke deskundige het onderzoek gaat uitvoeren. Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u de ACM (Autoriteit Consument & Markt) vragen om de deskundige aan te wijzen. Beide partijen betalen de helft van de kosten van dit onderzoek.

Mijn warmteverbruik wordt gemeten via een warmtekostenverdeler en ik ben het niet eens met het warmteverbruik op mijn rekening, wat kan ik doen?

Een warmtekostenverdeler meet het warmteverbruik per radiator. Bent u het niet eens met het warmteverbruik op uw rekening? Dan kunt u de warmtekostenverdeler laten controleren. U kunt zelf, of samen met uw buren, via ons een controle aanvragen. Samen beslissen we welke deskundige het onderzoek gaat uitvoeren. Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u de ACM (Autoriteit Consument & Markt) vragen om de deskundige aan te wijzen. Wie het onderzoek betaalt, is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek.

Het warmteverbruik op mijn jaarafrekening klopt niet. Wat kan ik doen?

U krijgt één keer per jaar een jaarafrekening. Daarop staat hoeveel warmte u het afgelopen jaar heeft gebruikt en hoeveel u daarvoor moet betalen. Heeft u geen eigen warmtemeter? En denkt u dat het warmteverbruik op uw rekening niet klopt? Dan kunt u dit laten controleren. Hoe u dat doet, en wat dit kost, hangt af van hoe uw warmteverbruik wordt gemeten.

Ik heb vragen over schadevergoeding

Heeft u schade geleden door storing? U kunt met vragen en voor juridische hulp terecht bij het Juridisch Loket. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Waar heb ik recht op bij geplande werkzaamheden in de warmtelevering?

Wij moeten zorgen dat u altijd gebruik kunt maken van warmte. Dat staat in de Warmtewet. Het kan soms gebeuren dat u tijdelijk geen gebruik kunt maken van warmte door geplande werkzaamheden. Als wij u dat van tevoren verteld hebben, heeft u geen recht op compensatie.

Waar heb ik recht op bij een storing in de warmtelevering?

Wij moeten zorgen dat u altijd gebruik kunt maken van warmte. Dat staat in de Warmtewet. U krijgt echter alleen een vergoeding voor een storing als deze langer heeft geduurd dan vier uur. U krijgt € 35 bij een storing van vier tot acht uur. Voor iedere vier uur dat de storing langer duurt, krijgt u € 20 extra. Wij betalen u binnen zes maanden na herstel van de storing. 

Hoe zit het met de servicekosten bij blokverwarming?

Gebruikt u blokverwarming? Dan zijn uw kosten voor warmteverbruik vaak onderdeel van de servicekosten. Uw verbruik wordt niet meer per eenheid afgerekend, maar per gigajoule. De kosten voor het verwarmen van de gemeenschappelijke ruimtes mogen apart in rekening worden gebracht.

Zit het gebruik van warm tapwater al in de maximumprijs?

Ja. In de maximumprijs zitten de kosten van verwarming van uw huis én van tapwater. Deze twee kostenposten samen mogen dus niet hoger zijn dan de maximumprijs die de ACM heeft vastgesteld.

Is koken op gas of elektriciteit inbegrepen bij de maximumprijs?

Nee. De kosten voor koken op gas of elektriciteit moet u apart betalen.

Moet ik betalen voor het meten van het warmteverbruik?

Heeft u een meter in huis die bijhoudt hoeveel warmte u verbruikt? Dan betaalt u daarvoor een meettarief. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan het meettarief voor een gasmeter. De ACM stelt dit tarief jaarlijks vast. Heeft u geen eigen meter? Dan berekenen wij hoeveel warmte elk huishouden op zijn netwerk ongeveer heeft verbruikt. Wij mogen de kosten voor warmteverbruik in gezamenlijke ruimtes en de kosten voor de verdeelsystematiek bij u in rekening brengen.

Moet ik betalen voor een warmtewisselaar voor warm tapwater?

Gebruikt u warm tapwater? Dan heeft u een warmtewisselaar nodig. Deze geleidt de warmte bij de verwarmingspunten zo efficiënt mogelijk door naar uw water. Een warmtewisselaar is een onderdeel van een afleverset. Huurt u de warmtewisselaar van De Goede Woning? Dan betaalt u daarvoor. 

Welke kosten mag De Goede Woning bij mij in rekening brengen?

Op uw jaarafrekening moet duidelijk staan waarvoor u precies betaalt. Wij mogen drie soorten kosten bij u in rekening brengen: de kosten voor de warmte die u hebt verbruikt,  de kosten voor een warmtewisselaar en de kosten voor het meten van uw warmteverbruik. U leest hier meer informatie over de huidige tariefstelling.

Wanneer worden mijn servicekosten verrekend?

Binnen drie weken nadat u de brief heeft ontvangen.

Welke servicekosten moet ik betalen?

Dat kunnen wij voor u uitzoeken. Neem hiervoor contact met ons op.

In het gebouw waarin mijn woning zich bevindt, bevinden zich ook koopappartementen. Het is een zogenaamd VvE (Vereniging van Eigenaren) complex. Hoe worden de kosten bepaald?

De kosten worden door de VvE vastgesteld. De beheerders van de VvE's zijn o.a. Aevego, Tijmen Kroes en MVGM. Zij sluiten contracten met leveranciers en maken hier afspraken over. Zij bepalen ook de hoogte van de kosten die wij kunnen/mogen doorberekenen.

Waarom is een minimumbedrag van € 2,50 ingesteld?

Net als voorgaande jaren hebben wij in overleg met huurdersbelangenvereniging De Sleutel besloten om bedragen tot € 2,50 niet uit te betalen of terug te vorderen.

Ik heb twee verschillende afrekeningen ontvangen. Hoe kan dit?

Waarschijnlijk bent u verhuisd. U krijgt dan voor beide adressen een afrekening. De afrekenperiode staat op de specificatie.

Ik heb niet het hele jaar in deze woning gewoond. Moet ik dan over een heel jaar servicekosten betalen?

Nee, u betaalt alleen voor de periode waarin u de woning gehuurd heeft.

Hoe zijn de bedragen van de kolom "Door u betaalde voorschotten" opgebouwd?

Dit is het totaal van de bedragen die u maandelijks voor dit servicecomponent in de huur betaalt.

Wat betekent 'Uw aandeel in de kosten?

Dit zijn de kosten die voor dit onderdeel aan u in rekening worden gebracht.

Wanneer betaal ik voor omgevingsgroen?

Het gemeenschappelijke groen rondom onze woningen wordt onderhouden door een hoveniersbedrijf. Als het groen een openbaar karakter heeft, betaalt u hier niet voor. Heeft het groen geen openbaar karakter, of deels een openbaar karakter, dan moet u hier aan meebetalen.

Waarom moet ik voor ontstoppen riolering betalen?

Omdat u in een complex woont met andere bewoners. De kosten zijn voor het ontstoppen van de riolering in het complex. 

Hoe kan het dat de elektrakosten van de algemene ruimte zo hoog zijn?

Dat kan verschillende oorzaken hebben. Misschien kunnen wij u helpen dit te achterhalen. Neem hiervoor contact met ons op.

Welke kosten betaal ik voor elektra algemene ruimte?

Dat kunnen wij voor u uitzoeken. Neem hiervoor contact met ons op.

Welke kosten betaal ik voor schoonmaken algemene ruimte?

Dat kunnen wij voor u uitzoeken. Neem hiervoor contact met ons op.

Afgelopen jaar heb ik geen storing gehad aan mijn cv. Waarom worden er wel kosten doorberekend?

Dit zijn kosten voor het abonnement van de 24-uurs service.

Het afrekenjaar is al lang afgelopen, waarom ontvang ik nu een afrekening van de servicekosten?

Wij kunnen pas een afrekening opstellen als wij alle facturen binnen hebben. Daar gaat soms wat tijd overheen. We moeten de afrekening binnen een half jaar versturen, dus u ontvangt altijd voor 1 juli de afrekening van het vorige jaar. 

Zijn de nieuwe voorschotbedragen nu toereikend voor de nieuwe afrekening?

Dat is niet te zeggen. We proberen altijd zo dicht mogelijk bij de eindafrekening te zitten, maar een voorschot blijft altijd een inschatting.

Waarom worden de voorschotten per 1 juli aangepast?

Omdat dan de jaarlijkse huurverhoging ook plaatsvindt. Het is voor u overzichtelijker als de huur (netto huur en servicekosten) één keer per jaar wijzigt.

Waarom worden de voorschotten aangepast?

Om het verschil met de eindafrekening te verkleinen. Als blijkt dat de werkelijke kosten anders zijn, is het beter om het voorschot aan te passen. 

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn de kosten die u als huurder op grond van de huurovereenkomst bovenop de netto huurprijs betaalt. Hiervoor krijgt u bepaalde servicediensten, bijvoorbeeld schoonmaak, tuinonderhoud of een huismeester. 

Waarvoor worden er servicekosten in rekening gebracht?

Voor diensten en activiteiten, zoals de elektra van algemene ruimte, schoonmaken van algemene ruimte, onderhoud cv-ketel, ontstoppen van riolering, glasfonds.

Reparaties

Mijn sleutel is afgebroken in het slot. Wat nu?

1. Zit er nog een stukje sleutel in het slot?

 • Ja: Als u een reparatieverzoek indient, komen wij graag bij u langs.
 • Nee: Ga naar vraag 2.

2. Staat er een nummer op de sleutel?

 • Ja: Ga naar vraag 3.
 • Nee: Als er geen nummer op de sleutel staat beginnende met KM / KB / SP kunt u zelf een nieuwe sleutel bestellen bij een sleutelmaker. De kosten zijn voor uw rekening. Let op: laat geen sleutels maken van aluminium. Deze breken sneller af.

3. Bent u de hoofdhuurder?

 • Ja: Als er een nummer op de sleutel staat beginnende met KM / KB / SP, kunt u contact met ons opnemen om een nieuwe sleutel te bestellen. De kosten zijn voor uw rekening.
 • Nee: Alleen de hoofdhuurder kan sleutels bestellen.

NB: Tags ook nog apart benoemen?
 

Ik wil een serviceabonnement afsluiten.

Dat kunt u online regelen. Download de brochure Onderhoud, Reparatie en Servicefonds voor meer informatie.

Ik wil een ander slot laten plaatsen. Kan dat?

1. Bent u de hoofdhuurder?

 • Nee: Alleen de hoofdhuurder kan de sloten laten vervangen.
 • Ja: ga door naar vraag 2. 

2. Bent u lid van het Servicefonds?

 • Ja: Als u een reparatieverzoek indient, komen wij graag bij u langs. Als het om een goed werkende cilinder gaat die u om persoonlijke redenen wil laten vervangen, zijn de kosten (€ 15) voor u zelf. 
 • Nee: Als u een reparatieverzoek indient, komen wij graag bij u langs. Als het om een goed werkende cilinder gaat die u om persoonlijke redenen wil laten vervangen, zijn de kosten (€ 15 en € 40 voorrijkosten) voor u zelf. Als u lid wordt van het Servicefonds betaalt u geen voorrijkosten.
   
Ik wil mijn meterstanden opnemen, maar kan de meter niet vinden, wat nu?

Woont u in een appartement?

 • Ja: De meters zijn meestal te vinden in de meterkast op de galerij, beneden in de algemene ruimte of in een gezamenlijke kast bij de bergingen. De sleutel van de algemene toegangsdeur past op deze meterkast. Lukt het niet, neem dan contact met ons op.
 • Nee: De meters zijn meestal te vinden in de meterkast, in de kruipruimte of in de kelder. Lukt het niet, neem dan contact met ons op.
   
Ik heb schade. Hoe nu verder?

Dat ligt aan de schade. Als het veroorzaakt is door een aannemer, brand of storm, neem dan contact met ons op. In andere gevallen moet u een beroep te doen op uw eigen inboedelverzekering.

Ik wil een serviceabonnement opzeggen

Dat kunt u via e-mail doen. 

Mag er een sleutelkluis/clavisio geplaatst worden?

Dat ligt eraan waar u woont. Bij de centrale deur van een appartementengebouw mag het niet. Bij uw eigen voordeur wel, maar alleen als deze ook weer weggehaald kan worden zonder schade achter te laten.

Ik heb mezelf buitengesloten, wat nu?

Wij hebben geen lopers of reservesleutels. Als u uzelf buitengesloten heeft, kunt u contact opnemen met Alert Inbraakpreventie: 055 - 534 46 50. Zij kunnen u verder helpen. De kosten die hieruit voortkomen zijn voor uzelf. 

Mijn rookmelder piept. Wat nu?

Heeft u al geprobeerd de batterij te vervangen? Dat hoort bij klein onderhoud en moet u zelf regelen. Als u lid bent van het Servicefonds kunt u dit ook door ons laten doen.

De ventilatie werkt niet meer.

Als u een reparatieverzoek indient, komen wij graag bij u langs.

Ik heb nog een kast in de woning. Mag deze weg?

Een losse kast mag u verwijderen. Een ingebouwde kast mag u verwijderen als u hiervoor toestemming van ons heeft.

Wanneer krijg ik mijn factuur van werkzaamheden die hebben plaatsgevonden?

Als wij de rekening van de aannemer hebben ontvangen, maken we voor u een factuur.

Mijn dakgoot zit verstopt, wat nu?

U kunt rechtstreeks bellen met Van der Velden Rioleringsbeheer om een afspraak te maken: 026 - 321 53 16.

De verlichting in de berging is stuk, wat nu?

Als u een reparatieverzoek indient, komen wij graag bij u langs.

De verlichting op de galerij is stuk, wat nu?

Als u een reparatieverzoek indient, komen wij graag bij u langs.

Mijn ruit is beslagen en ik krijg het niet schoon, wat nu?

Waarschijnlijk is uw ruit lek. Als u een reparatieverzoek indient, komen wij graag bij u langs

Ik wil een nieuwe keuken.

Keukens worden meestal vervangen wanneer ze zo’n 18 jaar oud zijn. We vervangen dan tegelijkertijd meerdere keukens in de wijk. Als uw keuken niet meer bruikbaar is, kunt u in bepaalde gevallen eerder een nieuwe keuken krijgen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Ik wil een reparatieverzoek indienen

Dat gaat het snelst via het klantportaal.

Welke klussen vallen wel/niet onder het Servicefonds?
Hoe kan ik me aanmelden voor het Servicefonds?
Wat zijn de kosten voor het Servicefonds?

U betaalt € 3,85 per maand.

Wat is het Servicefonds?

Met het Servicefonds kunt u onderhoudsklussen waar u normaal gesproken zelf verantwoordelijk voor bent, uit laten voeren door De Goede Woning. 

Overlast

Wat kan ik zelf doen als ik overlast ervaar?

Ga eerst rustig praten met de veroorzaker. Kies een goed moment en geef aan waar u last van heeft en waarom. Lukt dit niet, dan kunt u de overlast bij ons melden. Kijk voor tips op www.problemenmetjeburen.nl

Oplaadpunten voor elektrische auto’s

Mag ik een oplaadpunt voor mijn elektrische auto aan laten leggen op het terrein van mijn woning of bij mijn garage?

Voor het aanleggen van een oplaadpunt op het terrein van de door uw gehuurde woning of garage dient u schriftelijk toestemming aan te vragen, dit kunt u doen door het invullen van het aanvraagformulier zelf aangebrachte veranderingen. Het aanvraagformulier kunt u downloaden via https://www.degoedewoning.nl/zelf-aangebrachte-veranderingen. Het volledig ingevulde aanvraagformulier kunt u per e-mail of post aan ons toesturen. Binnen 3 weken ontvangt u van ons schriftelijk bericht of u toestemming krijgt en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.

Kan er een oplaadpunt voor elektrische auto’s aangelegd worden de parkeerkelders van De Goede Woning?

Dit is helaas niet mogelijk, in het kader van de brandveiligheid kunnen er geen oplaadpunten voor elektrische auto’s in onze parkeerkelders aangelegd worden.

Niet tevreden?

Wat moet ik doen als ik het ergens niet mee eens ben?

Bel ons via 055 - 369 69 69 of vul het klachtenformulier in. Als u daarna vindt dat uw probleem niet naar behoren is afgehandeld, kunt u dit binnen 30 dagen schriftelijk melden aan een onafhankelijke externe klachtencommissie.

Jaarlijkse huurverhoging

Aan wie moet ik mijn jaarlijkse huurverhoging doorgeven?

In principe aan niemand. Wij geven de jaarlijkse huurverhoging eventueel door aan partijen als de Stadsbank, Dienst Samenleving en contactpersonen, zoals bijvoorbeeld bewindvoerders. Als u de huur maandelijks overboekt, moet u wel bij de bank het bedrag even aanpassen.

Welk huurbedrag moet ik betalen als ik bezwaar heb ingediend?

U moet het bedrag betalen per 1 juli 2021. Als uw bezwaar gegrond is, wordt de huurprijs later met terugwerkende kracht verlaagd.

Kunt u een overzicht van de woningwaarderingspunten geven?

Ja, dat kan. Neem contact met ons op, dan sturen wij u graag een overzicht toe.

Kom ik nog in aanmerking voor huurtoeslag?

Dat ligt onder andere aan uw inkomen en gezinssamenstelling. Kijk voor de voorwaarden en een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

Wat gebeurt er met mijn bezwaarschrift?

Die nemen wij in behandeling en dan hoort u van ons. Er zijn drie mogelijkheden: uw bezwaar wordt toegewezen, afgewezen, of wij vragen u om extra informatie.

Kan ik bezwaar indienen tegen de huurverhoging?

Met welk percentage is de huur gewijzigd?

 • De netto huur voor sociale huurwoningen en onzelfstandige woonruimte is dit jaar met maximaal 2,3% verhoogd: Bezwaar maken heeft weinig kans van slagen, want de huurverhoging ligt binnen het maximumpercentage. De overheid geeft jaarlijks aan wat de hoogte van de huurverhoging maximaal mag zijn.Op www.rijksoverheid.nl kunt u zien wanneer en hoe u bezwaar kunt maken.
 • De overheid geeft jaarlijks aan wat de hoogte van de huurverhoging maximaal mag zijn. Voor 2022 is dat maximaal  3,3% voor geliberaliseerde huurwoningen.

Hoe kan ik bezwaar maken?

U kunt schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschriftformulier kunt u downloaden op de site van de Huurcommissie. Leg hierbij goed uit wat uw bezwaar precies inhoudt in het toelichtingsveld. Wanneer wij vinden dat de huuraanpassing wel klopt, gaan wij hierover met u in gesprek. Vindt u dan nog steeds dat uw huurverhoging ongegrond is, dan moeten wij de Huurcommissie vragen het huuraanpassingsvoorstel te beoordelen. Als de Huurcommissie de huuraanpassing toch redelijk vindt, moet u € 25 legeskosten betalen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Partijen kunnen tegen de uitspraak in beroep bij de rechter. 

Wanneer moet uw bezwaar uiterlijk binnen zijn?

U heeft ruim twee maanden na ontvangst van de huuraanpassingsbrief de tijd om bezwaar te maken. Dit jaar moet uw bezwaar uiterlijk 30 juni 2022 bij ons binnen zijn. Komt uw bezwaar later binnen, dan nemen wij deze niet in behandeling.

Ik heb een andere vraag/bezwaar over de huuraanpassing, wat kan ik doen?

U kunt hierover meer informatie vinden op www.huurcommissie.nl of neem contact op met onze klantenservice op telefoonnummer 055 - 369 69 69.

Waarom wordt de huur verhoogd?

Dat heeft te maken met de inflatie. Daardoor gaan alle prijzen omhoog, dus ook de huur.

Wanneer is de jaarlijkse huuraanpassing bekend?

De huuraanpassing gaat in per 1 juli 2021. U krijgt hier minimaal twee maanden van tevoren, dus voor 1 mei 2021, informatie over.

 

Moet ik mijn huurverhoging ook betalen als er nog onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden?

Ja, de jaarlijkse huurverhoging staat los van eventuele onderhoudswerkzaamheden.

Huuraanpassing. Wie bepaalt dat?

De jaarlijkse huuraanpassing wordt wettelijk bepaald door de overheid.

Huurtoeslag

Hoe vraag ik huurtoeslag aan?

Bij de Belastingdienst via Mijn toeslagen. U kunt daar ook een proefberekening maken.

Wat moet ik doen als het inkomen wijzigt?

Als u huurtoeslag krijgt, moet u de veranderingen doorgeven aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als uw gezinssituatie wijzigt, u gaat verhuizen, of uw inkomen verandert.

Verandert mijn huurtoeslag wanneer ik ga verhuizen?

Ja. Door de verandering van de huurprijs, adresgegevens en misschien ook wel het inkomen zal de toeslag veranderen. Geef u wijzigingen door aan de Belastingdienst.

Wat moet ik doen als het inkomen wijzigt?

Als u huurtoeslag krijgt, moet u de veranderingen doorgeven aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als uw gezinssituatie wijzigt, u gaat verhuizen, of uw inkomen verandert.

Wat houdt huurtoeslag in?

Huurtoeslag is een bijdrage in uw huurlasten. Deze bijdrage zorgt ervoor dat u met een bepaald inkomen toch betaalbaar in een huurwoning kunt wonen. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Kijk voor de voorwaarden en een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

Ik wil graag hulp bij het aanvragen van huurtoeslag. Kan dat?

Ja, dat kan. U kunt hiervoor contact opnemen met de Sociaal Raadslieden van Stimenz: 088 - 784 64 64.

Heb ik recht op huurtoeslag?

Dat ligt onder andere aan uw inkomen en gezinssamenstelling. Kijk voor de voorwaarden en een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

Huuropzegging

Ik ben verhuisd, ontvang ik dan gelijk een afrekening servicekosten?

Nee, de servicekosten worden eenmaal per jaar verrekend. Deze worden op een later tijdstip met u verrekend, nadat wij ook alle facturen hebben binnengekregen.

Wanneer ontvang ik de eindafrekening van de servicekosten na huuropzegging?

De servicekosten worden eenmaal per jaar verrekend. Deze worden op een later tijdstip met u verrekend, nadat wij ook alle facturen hebben binnengekregen.

Ik wil de huur opzeggen in verband met het overlijden van de huurder.

Wanneer een huurder is overleden, kan een contactpersoon de huur opzeggen. Stuur hierbij de akte van overlijden of een kopie van de rouwkaart mee.

Ik wil de eindmeterstanden weten.

Als het goed is, heeft u via e-mail de meterstanden al ontvangen. U kunt ons ook even bellen via 055 - 369 69 69.

Ik wil een inspectieafspraak wijzigen

Wat voor inspectie gaat het om?

 • Vooropname
  Misschien lukt dat. De vooropname moet wel binnen 5 dagen na de huuropzegging zijn. Neem snel contact met ons op.
 • Eindopname
  De eindopname vindt meestal plaats op de laatste dag van de huur, maar misschien kan het eerder. Later is lastiger en kan alleen als we nog geen andere huurder hebben gevonden én in goed overleg met ons. Voor de extra dagen huur krijgt u wel een rekening. Neem snel contact met ons op.
Ik wil mijn huuropzegging wijzigen

Misschien lukt dat. Neem snel contact op met de afdeling Verhuur.

Ik wil mijn huuropzegging ongedaan maken

Dat kan niet. Een huuropzegging is definitief.

Wanneer ontvang ik mijn eindafrekening?

Na de eindopname. Bij de eindopname komt een medewerker van De Goede Woning bij u langs om te kijken of u de woning achterlaat zoals afgesproken. Is dat niet het geval dan komen er extra kosten op uw eindafrekening. 

Wanneer ontvang ik de eindafrekening van de servicekosten na huuropzegging?

Dat kunnen we nog niet precies zeggen. De servicekosten worden eenmaal per jaar verrekend. Deze afrekening krijgt u dus later nog.

Waar moet ik op letten bij de oplevering van de woning?

U moet de woning leeg, schoon en zonder schade achterlaten. Als u de huur hebt opgezegd, maken we met u een afspraak voor een woningopname. Hierin loopt een medewerker van De Goede Woning met u een rondje door de woning en hoort u welke klussen die u nog moet doen. U krijgt dit ook op papier.

Moet ik de Milieupas of diftarpas en grofvuilpas in de woning achterlaten?

Ja. Deze passen horen bij de woning. Als de passen ontbreken, krijgt u van Circulus-Berkel een rekening.

Overname van goederen. Is dit mogelijk?

In bepaalde gevallen kan dat. Tijdens de vooropname kunt u dit bespreken met de medewerker van De Goede Woning. Met een overnameformulier kunt u afspraken met de nieuwe huurder op papier vastleggen. 

Wanneer stopt mijn automatische incasso?

De automatische incasso stopt vanzelf op het juiste moment, hiervoor hoeft u niets te doen

Moet ik mijn huurtoeslag stopzetten?

Als u gaat verhuizen, moet u de veranderingen doorgeven aan de Belastingdienst.

Ik ga verhuizen. Wat gebeurt er met de huurtoeslag en de automatische incasso?

Als u huurtoeslag krijgt, moet u de veranderingen doorgeven aan de Belastingdienst. De automatische incasso stopt vanzelf, hiervoor hoeft u niets te doen.

Hoe moet ik mijn woning achterlaten als ik ga verhuizen?

U moet de woning leeg, schoon en zonder schade achterlaten. Als u de huur hebt opgezegd, maken we met u een afspraak voor een woningopname. Hierin loopt een medewerker van De Goede Woning met u een rondje door de woning en hoort u welke klussen die u nog moet doen. U krijgt dit ook op papier.

Wat is het proces na mijn huuropzegging?

U ontvangt altijd schriftelijk een bevestiging. Vervolgens maken wij afspraken met u over de oplevering van de woning, het inleveren van sleutels en de eindafrekening. Een huuropzegging is altijd definitief, omdat wij na uw huuropzegging direct nieuwe huurders zoeken. 

Ik wil mijn huurovereenkomst beëindigen, wat moet ik doen?

1. Blijft er iemand achter in de woning?

 • Nee: U kunt uw huurovereenkomst iedere werkdag opzeggen. Hou daarbij rekening met een opzegtermijn van één maand. Als u bijvoorbeeld op 18 mei wil verhuizen, dan moet de huuropzegging op 18 april bij ons binnen zijn. Als u de huur minimaal twee maanden van tevoren opzegt, krijgt u een cadeaubon van € 25.
 • Ja: Ga naar vraag 2

2. Is diegene medehuurder of bent u getrouwd (geweest)?

 • Ja: De huur kunt u schriftelijk maar ook online opzeggen. Bij de vraag "zegt de medehuurder het huurcontract ook op?" vult u NEE in. 
 • Nee: Een inwoner die geen medehuurder is, mag niet in de woning blijven wonen. Bekijk de folder voor meer informatie.
Hoe zeg ik mijn huur op?

U kunt de huur opzeggen via ons online formulier. Heeft u al een Account voor onze website? Dan kunt u hier inloggen en eenvoudig uw huuropzegging indienen.

Wat is de opzegtermijn als ik mijn huur op wil zeggen?

De opzegtermijn is één maand. Als u bijvoorbeeld op 18 mei wil verhuizen, dan moet de huuropzegging op 18 april bij ons binnen zijn. Als u de huur minimaal twee maanden van tevoren opzegt, krijgt u een cadeaubon van € 25.

Ik ga verhuizen. Wat moet ik doen?

U moet uw huurovereenkomst opzeggen. Dit kan per iedere werkdag, met een opzegtermijn van één maand. Als u bijvoorbeeld op 18 mei wil verhuizen, dan moet de huuropzegging op 18 april bij ons binnen zijn. Als u de huur minimaal twee maanden van tevoren opzegt, krijgt u een cadeaubon van 
€ 25.

U ontvangt altijd schriftelijk een bevestiging. Vervolgens maken wij afspraken met u over de oplevering van de woning, het inleveren van sleutels en de eindafrekening. Een huuropzegging is altijd definitief, omdat wij na uw huuropzegging direct nieuwe huurders zoeken.

Huurachterstand

Wat is mijn openstaand saldo?

Is er een lopend deurwaarderdossier?

 • Ja: Uw huurschuld loopt via de deurwaarder. Neem contact op met de deurwaarder.
 • Nee: Ga naar Mijn betalingen om uw openstaand saldo te zien.

 

Wat is mijn huurachterstand?

Ga naar Mijn betalingen om te zien wat uw betalingsachterstand is.