Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Overlast

Prettig wonen gaat om meer dan alleen een goed huis. De omgeving waarin u woont en het gedrag uw buren hebben ook invloed op uw woonplezier. Goed contact met uw buren is daarom belangrijk. Toch komt het voor dat de verstandhouding minder soepel verloopt. Geluidshinder is een veel voorkomende klacht, maar ook vervuiling kan een bron van ergernis zijn.

Wat is overlast?
We spreken van overlast wanneer het gedrag van buren in en om de woning regelmatig het woonplezier van anderen stoort of/en hun veiligheid belemmert. Wanneer het gedrag van  iemand af en toe storend is spreken we niet van overlast.

Hoe moet ik te werk gaan?
Vaak realiseren mensen zich niet dat ze overlast veroorzaken. Heeft u last van uw buren? Ga dan eerst eens rustig met ze praten. Kijk op www.problemenmetjeburen.nl voor tips. Vaak leidt dit tot een gezamenlijke oplossing. Op https://www.wa.nl/rechtsbijstandverzekering/burenrecht/geluidsoverlast/  kunt u informatie vinden over de wetgeving over geluidsoverlast. Via een stappenplan leest u hoe buren het probleem bij elkaar kunnen aankaarten en samen kunnen toewerken naar een oplossing.   

Wanneer u voor uw gevoel alles gedaan heeft om het probleem op te lossen, neem dan contact op met de buurtbeheerder of de consulent Mens en Buurt.

Hoe meld ik overlast?
Meld overlast schriftelijk of via ons webformulier. Wij onderzoeken of de klacht gegrond is en passen het principe van hoor en wederhoor toe. Dit betekent dat wij het verhaal van degene die overlast veroorzaakt ook willen horen. Ook kunt u gebruik maken van buurtbemiddeling in Apeldoorn. Bezoek hiervoor www.buurtbemiddeling.nu. Anonieme meldingen nemen wij niet in behandeling.

Wat doet De Goede Woning?
Afhankelijk van de situatie:

  • organiseren we een bemiddelingsgesprek
  • voeren we een geluidscheck uit
  • betrekken we andere organisaties zoals Buurtbemiddeling, politiehulpverlening erbij
  • geven we individueel advies

In extreme situaties waarbij alle inspanningen niet hebben geleid tot een passende oplossing, kunnen we een juridische procedure starten. Dat heeft alleen zin als er een gedegen dossier is opgebouwd. Onze ervaring is dat hiervoor actieve medewerking van buren nodig is. Denk hierbij aan schriftelijke meldingen, logboekregistraties, aanwezigheid van buren in de rechtszaak enz.

Meer informatie over woonoverlast én wat u van De Goede Woning kunt verwachten vindt u in de brochure.