Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Woonfraude

Wat is woonfraude?
Woonfraude is alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van een woning waarbij geen toestemming is van de eigenaar. Het is feitelijk een vorm van bedrog; de werkelijkheid is anders dan wordt voorgesteld op papier of digitaal. De aanpak van woonfraude staat, zowel landelijk als bij De Goede Woning, zeer hoog op de agenda.

Voorbeelden van woonfraude
Illegaal onderverhuren
Voor sommige mensen is het verleidelijk om hun huurwoning illegaal onder te verhuren. De huurder betaalt een lage huur aan de wooncorporatie en vraagt aan de onderhuurder een veel hoger bedrag. Of de huurder geeft een woning door aan familie of vrienden, bijvoorbeeld om te ontkomen aan de lange wachtlijsten voor een woning.

Uitkeringsfraude
Soms wordt de woning ook aangehouden voor andere doelen, bijvoorbeeld voor uitkeringsfraude. Denk hierbij aan een huurder die een bijstandsuitkering en/of huurtoeslag krijgt, maar in werkelijkheid nog bij zijn ex-echtgenoot verblijft en daar dus niet voor in aanmerking komt.

Hennepteelt
Ook laten mensen zich soms verleiden de huurwoning onder te verhuren om hennep in de woning te telen. In de praktijk blijkt dat woonfraudeurs vaak in meer dan één opzicht frauderen.

Negatieve gevolgen van woonfraude
Wie in Nederland een (sociale) huurwoning wil, moet zich hiervoor inschrijven. Door middel van het woonruimteverdeelsysteem zijn er regels opgesteld, die ervoor zorgen dat de verdeling van woningen zo eerlijk mogelijk is. En iedereen moet dus op zijn/haar beurt wachten. Elke keer dat een woning illegaal wordt onderverhuurd, komt de woning niet beschikbaar voor de mensen op de wachtlijst. De wachtlijst voor al die mensen die soms al jaren staan ingeschreven en netjes op hun beurt wachten, wordt hierdoor nog langer. Onrechtmatige bewoning staat dus een eerlijke woonruimteverdeling in de weg, omdat mensen illegaal 'voordringen' in de wachtrij.

Onrechtmatige bewoning heeft vaak ook een negatief effect op de leefbaarheid in trappenhuizen, buurten en wijken. Sommige illegale bewoners veroorzaken overlast en anderen houden zich juist afzijdig en stil. En wanneer het gaat om bijvoorbeeld hennepteelt of andere illegale praktijken, dan is er ook in veel gevallen sprake van overlast (bijvoorbeeld stank of wateroverlast) voor omwonenden. Soms is zelfs de veiligheid van omwonenden in het geding: door kortsluiting en oververhitting van een kwekerij kan er brand ontstaan.

Conclusie: woonfraude is niet acceptabel!
Woonfraude is voor de Rijksoverheid én voor De Goede Woning niet acceptabel! De overheid stimuleert gemeenten en wooncorporaties actief met woonfraude aan de slag te gaan. Woonfraude geeft in al haar verschijningsvormen, een negatieve impuls aan een goed sociaal leefklimaat in buurten en wijken. Fraudeurs overtreden de wet en de regels voor woonruimteverdeling. Ook voor De Goede Woning is de aanpak van woonfraude daarom een serieus onderwerp.

Waarom melden?
De Goede Woning draagt bij aan een eerlijke en rechtvaardige woonruimteverdeling. Wij zoeken woonfraude op en pakken frauderende huurders aan. Alleen met uw hulp kunnen wij woonfraude opsporen. Wij vragen u daarom om contact met ons op te nemen wanneer u het vermoeden van woonfraude heeft! Want u wilt toch ook, net als wij, een prettige en veilige woonomgeving?

Wat doen wij met uw melding:

  • wij nemen iedere melding in behandeling;
  • wij garanderen u dat we vertrouwelijk met uw melding omgaan;
  • het gemelde adres wordt door ons onderzocht;
  • Het is van groot belang dat u zich niet anoniem meldt; wanneer wij meer informatie nodig hebben, nemen wij mogelijk nog contact met u op;
  • wanneer er daadwerkelijk sprake is van woonfraude, nemen wij maatregelen.

Hoe melden?
Vermoedt u op een adres woonfraude of kent u mensen die onrechtmatig gebruikmaken van een woning? Belt u ons dan via telefoonnummer 055 - 369 69 69 of e-mail. U kunt ook het digitale meldingsformulier woonfraude invullen.