Zorgwoning

Een zorgwoning is een zelfstandige huurwoning die toegankelijk is met een rolstoel. Bovendien ligt de woning dicht bij een zorglocatie of een zorgsteunpunt van waaruit zorg geleverd kan worden. Voor zorgwoningen gelden speciale regels. Ook als je een hoger inkomen hebt, kun je in aanmerking komen voor een zorgwoning.

Voor zorgwoningen in Apeldoorn kun je terecht op de website van www.woonkeus-stedendriehoek.nl bij het aanbod van woningen onder het kopje "zorgwoningen". 

Veel gevraagd over Zorgwoning

Wat is een zorgwoning

Algemeen

Een zorgwoning is een gelijkvloerse sociale huurwoning van een Apeldoornse woningcorporatie. Je kunt hier zelfstandig wonen. Daarnaast kun je ook zorg afnemen, want er is altijd een zorglocatie in de buurt. Denk aan verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp en maaltijdenservice.

Kom ik in aanmerking voor een zorgwoning?

Algemeen

Om in aanmerking te komen, moet je in ieder geval:
- ouder zijn dan 55 jaar
- geen inwonende kinderen hebben
- ingeschreven staan bij Woonkeus Stedendriehoek
- een inkomen hebben dat past bij de woning

Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die ze het meest nodig hebben. Daarom zijn er spelregels. Je vindt meer informatie op

Een zorgindicatie is niet verplicht bij een zorgwoning. Maar je maakt wel meer kans. Hiermee heb je namelijk voorrang op iemand zonder indicatie. Je zorgvraag moet dan wel structureel zijn (dus niet tijdelijk). Ook de soort indicatie maakt uit. Met een indicatie voor alleen huishoudelijke hulp krijg je geen voorrang. Je moet dan de indicatie ‘Regie op gestructureerd huishouden’ hebben. Ook bij verpleging, begeleiding of persoonlijke verzorging krijg je voorrang. Heb je nog geen zorgindicatie of WLZ-indicatie, maar wel zorg nodig, neem dan contact op met de wijkverpleegkundige of huisarts. Wil je weten of je in aanmerking komt voor een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie, doe dan de Wlz-check.

Ik heb een inwonend kind, mag mijn kind meeverhuizen naar een zorgwoning?

Algemeen

Helaas mag je inwonend kind niet meeverhuizen naar een zorgwoning.

Kom ik in aanmerking voor een zorgwoning aan de Ravelijn (Talma Borgh)?

Algemeen

Om in aanmerking te komen, moet je in ieder geval:
- ouder zijn dan 55 jaar
- geen inwonende kinderen hebben
- ingeschreven staan bij Woonkeus Stedendriehoek
- een inkomen hebben dat past bij de woning
- een zorgindicatie hebben

Vanaf 1 april 2024 starten we met een pilot voor de woningen aan de Ravelijn, bij Talma Borgh. Deze woningen worden voor een periode van 1 jaar alleen verhuurd aan kandidaten met een zorgindicatie. Het gaat om de woningen in het gebouw Meidoornstaete huisnummers 50 t/m 152 even en de woningen in het gebouw Ravelijnstaete huisnummers 160 t/m 260 even.

De volgorde van de kandidatenlijst op de website van Woonkeus Stedendriehoek na het sluiten van de advertentie is niet juist. Kandidaten kunnen hier geen rechten aan ontlenen. De volgorde wordt bepaald op basis van zorgzwaarte van de geïndiceerde zorg. Neem voor meer informatie contact op met

Talma Borgh

.

De aanbiedingen van de zorgwoningen aan de Ravelijn verlopen wel via De Goede Woning. Kandidaten leveren de documenten (papieren) die nodig zijn voor een eventuele acceptatie van deze woningen aan bij De Goede Woning. De Goede Woning beoordeelt deze en informeert de kandidaat of de woning aan hem/haar toegewezen wordt.
De huurovereenkomst wordt gesloten tussen de kandidaat en De Goede Woning. Huurder kan kiezen voor een andere zorgaanbieder dan

Talma Borgh

.