Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met De Goede Woning. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe De Goede Woning met persoonsgegevens omgaat.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Goede Woning verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • IBAN/BIC
 • Gezondheidsindicatie in geval van toewijzing woning met urgentie op medische grondslag
 • Huishoudinkomen

Bij De Goede Woning is het mogelijk om met behulp van een urgentie voorrang te krijgen bij het toewijzen van een woning. Om dit mogelijk te maken en jezelf en ons te beschermen tegen misbruik, registreren we de reden waarom de toewijzing met voorrang heeft plaatsgevonden. Uiteraard leggen wij geen medische gegevens vast.

Waarom we gegevens nodig hebben
De Goede Woning verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of ons bewonersblad en andere mailingen
 • Om je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • De Goede Woning verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of verplichtingen die voortkomen uit de woningwet zoals het optreden bij overlast of (een vermoeden van) woonfraude.

Hoe lang we gegevens bewaren
De Goede Woning bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
De Goede Woning verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Goede Woning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
De Goede Woning gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies via de cookiemelding op onze website of door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt De Goede Woning inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan De Goede Woning de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van onze websitebezoekers. De Goede Woning heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. We hebben de privacy instellingen geoptimaliseerd waarbij o.a. het laatste octet van het IP-adres is gemarkeerd en we hebben de gegevensdeling uitgezet. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via dit contactformulier of per post te sturen of langs brengen bij ons op kantoor. De Goede Woning reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

De volgende gegevens worden niet door De Goede Woning verstrekt:

 • Persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld een klacht over een huurder die is ingediend door de buurman
 • Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 23 van de AVG

Beveiliging
De Goede Woning neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via dit contactformulier

Identiteit en contactinformatie
U kunt ons op verschillende manieren bereiken:

Website:          www.degoedewoning.nl
Klanten:          Contactformulier
Zakelijk:           info@degoedewoning.nl
Post:                Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn
Balie:               Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze pagina. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 10 november 2023.