Prestatieafspraken 2024 - 2025 ondertekend.

"Voor iedereen een huis dat voelt als een thuis" onder deze ambitie zetten de gemeente Apeldoorn, de woningscorporaties de Woonmensen, Mooiland, De Goede Woning, Veluwonen, Ons Huis en de huurderbelangenverenigingen hun handtekeningen vandaag.

Wat betekent dat concreet?
Dat we naast het bouwen van extra woningen ook veel aandacht geven aan het creëren van een thuisgevoel. Andere belangrijke thema's zijn wonen & zorg, leefbaarheid, betaalbaarheid & duurzaamheid. Voor wonen& zorg willen we samen met zorgpartijen in de regio extra afspraken maken waarbij we met name aandacht hebben voor het groeiend aantal ouderen op de woningmarkt. Een andere doelgroep waar extra aandacht voor is zijn jongeren en starters tot 30 jaar.

Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je toch echt verder!

Bekijk hier de gemaakte afspraken voor 2024-2025.