45 nieuwe eengezinswoningen Breeksteeltje opgeleverd

Op woensdag 10 juli werd de oplevering van de 45 nieuwe eengezinswoningen aan het Breeksteeltje in Apeldoorn feestelijk gevierd. Een plek waar op de dag af precies een jaar geleden de eerste schop de grond in ging. Onder het toeziend oog van enthousiaste nieuwe bewoners, medewerkers van bouwbedrijf Nikkels, architect Zaak van NN, de gemeente Apeldoorn, huurdersbelangenvereniging de Sleutel en wooncorporatie De Goede Woning, werd de officiële openingshandeling verricht door wethouder Messerschmidt.

Feestelijke opening
De feestelijkheden begonnen met een welkomstwoord van directeur-bestuurder Rob van Beek van De Goede Woning. Hij feliciteerde de nieuwe bewoners met hun ‘oase in Zuidbroek’ en wenste hen veel woonplezier toe. Vervolgens nam wethouder Messerschmidt het woord. Hij benadrukte dat nieuwbouw een cruciale rol speelt in het tegemoetkomen aan de vraag naar een woning. In Apeldoorn moeten tot 2030 in totaal 9000 woningen bijgebouwd worden. Een extra woord van dank was er dan ook voor de bouwers van Nikkels. Op de vraag wie van de bewoners hiervoor al in Apeldoorn woonden, ging een groot aantal vingers de lucht in. De wethouder constateerde daarop dat dit een goede ontwikkeling is, want hierdoor ontstaat doorstroming in de huizenmarkt. Ook vroeg de wethouder wie van de bewoners de eerste buurtbarbecue wil organiseren. Gelukkig werd daar positief op gereageerd. ‘Want jullie zijn er samen verantwoordelijk voor om een leuke buurt te creëren,’ aldus Messerschmidt.

Een nieuw hoofdstuk
Het hoogtepunt van de middag was het plaatsen van de gevelsteen, waarop het jaartal 2024 prijkt, door de wethouder. Met een grote glimlach bracht hij de kit aan waarmee de steen in de muur werd vastgemaakt, onder luid applaus van de aanwezigen. Deze steen symboliseert niet alleen de oplevering van de woningen, maar ook een nieuw hoofdstuk voor de gezinnen die hier gaan wonen. Na het officiële gedeelte was er gelegenheid voor de bewoners om hun nieuwe buren te ontmoeten.

Hoge plafonds en ruime zolder
Eén van de nieuwe huurders is de familie van Buren. Raymon van Buren vertelt enthousiast: ‘We wonen sinds kort in ons nieuwe huis. Hiervoor woonden we in een appartement in het centrum van Apeldoorn. De sfeer onder alle nieuwe buren is gelukkig goed. We zitten natuurlijk allemaal in hetzelfde schuitje met klussen en verhuizen. De woning zelf is netjes afgewerkt en goed opgeleverd. Ons spreken vooral de hoge plafonds en de ruimte op zolder enorm aan. We zijn heel blij met ons nieuwe thuis en verwachten hier met veel plezier te wonen!’

Meer mensen een goede woning
Met de nieuwe woningen aan het Breeksteeltje is een belangrijke stap gezet in het bieden van meer hoogwaardige en betaalbare huisvesting voor gezinnen. Het draagt bij aan een belangrijk doel van De Goede Woning: ‘meer mensen een goede woning’. Van Buren bevestigt dit: ‘Voor de kinderen is de nieuwe buurt perfect. Onze zoon Mateo speelt al lekker met de andere kinderen uit de buurt. Voor ons gezin is dit precies waar we aan toe zijn.’